Blog van Bestuur

afbeelding van Bestuur

Medische machtiging en Medische volmacht met GAV- logo worden vandaag gepresenteerd.

Vandaag 31 oktober komt een gezamenlijk persbericht van GAV, Letselschade Raad en PIV uit over het gebruik van medische machtigingen en medische volmacht in letselschade zaken. Zoals u allen weet is intensief door de GAV meegewerkt aan het totstandkomen van deze machtigingen.

afbeelding van Bestuur

GAV en NVVG standpunt opleiding tot verzekeringsarts

In de afgelopen maanden hebben NVVG en GAV en hun beider onderwijscommissies samengewerkt aan het formuleren van een standpunt over de opleiding tot verzekeringsarts.

afbeelding van Bestuur

Signalering knelpunten NOV-richtlijnen AMA-VI


De Commissie Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) is bezig de NOV-richtlijnen voor invaliditeitsbepaling te evalueren en waar nodig te reviseren. De inbreng van de GAV wordt zeer op prijs gesteld.

Bij deze een beroep op u om gezamenlijk met collega’s uit de ICT groep knelpunten aan te geven in het gebruik van de AMA 6e editie bij letsel op het vakgebied van de orthopedie.

afbeelding van Bestuur

Letselschaderaad en GOMA 2.0

De Letselschaderaad roept binnenkort een werkgroep in het leven met als doelstelling het publiceren van een gedragscode die volledig toepasbaar is bij medisch aansprakelijkheidszaken, de GOMA 2.0 (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid).

Pagina's

Desk02 theme