Voortgang samenwerking GAV en NVVG

afbeelding van Bestuur

Op 15 januari jl. kondigden de besturen NVVG en GAV een verregaande gelijkwaardige samenwerking tussen de twee beroepsverenigingen aan met als gezamenlijke doelstellingen het versterken van de verzekeringsgeneeskunde, het tegengaan van versnippering in de verzekeringsgeneeskunde en krachtenbundeling om de slagvaardigheid op verzekeringsgeneeskundige thema's te vergroten.
De besturen NVVG en GAV zijn nog volop in overleg over de structuur van deze samenwerking en gelijktijdig worden de leden van beide verenigingen geïnformeerd en geconsulteerd.
Ter voorbereiding op de informatieve ledenvergadering van de GAV op 19 maart 2015 (van de NVVG op 9 april 2015), waar gesproken zal worden over de Koepel Verzekeringsgeneeskunde, worden de conceptstatuten, die in samenwerking met een notaris tot stand zijn gekomen, op 1 maart 2015 op het besloten deel van onze website geplaatst. Tijdens de ledenvergadering bent u in de gelegenheid mee te denken en te praten over de voorgestelde samenwerking. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden en ereleden.
Opmerkingen over de statuten kunnen tot uiterlijk 6 weken voor de GAV ledenvergadering van 1 oktober 2015 schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.
Voor de concept statuten, eerst inloggen, daarna klikt u hier

Desk02 theme