Kees de Wilde Erelid van de GAV

afbeelding van Bestuur

Met heel veel inspiratie, energie en gedrevenheid was Kees ruim 14 jaar lang voorzitter van SBVO en hoofdredacteur van GAVscoop en hij introduceerde en onderhield zelf vanaf 2000 de GAVscoop-website. Vele malen brak hij een lans voor het invoeren en benutten van de opkomende digitalisatie in ons werkveld. Maar zijn betrokkenheid bij de GAV is veel breder dan dat. Een niet limitatieve opsomming van zijn GAVactiviteiten in de afgelopen jaren laat een actief lidmaatschap van diverse ICT-groepen zien, waarbij hij zijn expertise als internist net als in diverse andere gremia graag deelde met anderen, actief lidmaatschap van de MAZ en 6 jaar bestuurslidmaatschap. Het is het bestuur daarom een enorme eer en genoegen hem tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 mei jl. namens de leden te hebben benoemd als erelid van de vereniging!

Desk02 theme