Aanmelden ALV

Via dit formulier kunt u kenbaar maken of u deelneemt aan de volgende Algemene Ledenvergadering van de GAV en of u aansluit bij het diner. Ook kunt u dieetwensen doorgeven.

Wij willen graag tijdig weten hoeveel leden we kunnen verwachten tijdens de bijeenkomst en bij het diner. Uw aanmelding dient daarom 14 dagen tevoren zijn ontvangen door het Bestuur van de GAV - tenzij het Bestuur een andere datum opgeeft.

Dank voor uw medewerking.

Donderdag 17 mei 2018
Ontvangst vanaf 14:00 uur
Wetenschappelijk programma vanaf 15:30 uur
Van der Valk, Almere

Wetenschappelijk programma: Twee sprekers ditmaal

Mw. A van Noort: KNMG-richtlijn 'Omgaan met medische gegevens'Mr. Astrid van Noort, advocaat en partner bij Ekelmans en Meijer Advocaten te Den Haag verzorgt een interactieve presentatie inzake de KNMG-richtlijn “Omgaan met medische gegevens” van 8 september 2016. Met name zal de aandacht uitgaan naar de mogelijke knelpunten voor de GAV (leden).

De bijdrage is geaccrediteerd door het ABSG onder nummer 299250 als nascholing verzekeringsgeneeskunde.

Ter voorbereiding van de middag, ter scherping van de geest en ter vorming van vragen ten behoeve van de interactie treft u in de vergaderstukken de notitie van mr van Noort aan.

Mw. M van Maaren: Bespreking Predictiemodel Borstkanker.Marissa van Maaren werkt bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en doet promotieonderzoek aan de universiteit van Twente naar prognose en effect van behandelingen op uitkomsten bij borstkanker. Naast deze werkzaamheden houdt Marissa zich veel bezig met validatie en ontwikkeling van predictiemodellen en de vertaling hiervan naar de praktijk.
Zij zal toelichting geven op het predictiemodel. Daarnaast is er aandacht voor het gebruik. Zowel de vraag ‘wanneer gebruik je het?’ komt aan de orde, als ook de vraag: ‘hoe gebruik je het model?’.De vergaderstukken vindt u hier. (wel inloggen)

Hier graag uw naam invullen
Neemt u deel aan de ledenvergadering ?
Neemt u deel aan het diner dat de gastheer aanbiedt?
Geef indien gewenst uw dieetwensen op
U kunt hier mededelingen plaatsen die betrekking hebben op uw aan- of afmelding. Heeft u andere mededelingen? Maak dan gebruik van het contactformulier.
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen en misbruik door zoekmachines te vermijden.
12 + 8 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Desk02 theme