De GAV

ANNULERING ICLAM 2023, TOKYO

ANNULERING ICLAM 2023, TOKYO

Op 23 februari vond het kwartaaloverleg van de ICLAM plaats. Daarin is door de Japanse afgevaardigde medegedeeld dat de AIJM, de Japanse vereniging voor verzekeringsgeneeskundige, besloten heeft om het congres in 2023 te annuleren.

Als reden wordt aangegeven dat, hoewel er sprake is van relatief optimisme, niemand kan voorspellen wat de langere termijn prognose met betrekking tot COVID zal zijn: zie onderstaande brief van de voorzitter.

Het comité is zich aan het beraden om te zien op welke termijn en waar het volgende congres georganiseerd kan worden, zodra meer bekend is wordt dit uiteraard gecommuniceerd.

Monique Piegza, verzekeringsarts RGA

Bureau Member ICLAM

Cancellation of ICLAM 2023 Tokyo
 
Last week, the board members of the Association of Insurance Medicine of Japan (AIMJ) held a discussion on whether or not to hold ICLAM 2023 Tokyo, which was scheduled for October 2023.
As a result, the decision was made to cancel the event in consideration of the COVID-19 epidemic.

There was more than a year and a half left before ICLAM 2023 Tokyo would be held.
However, if COVID-19 were to spread again just before the event and we were forced to cancel it, the cancellation costs for the venue and contractors could be enormous.
We considered holding the meeting online or on-demand, but had to give up on these options because of the time difference problem in holding the meeting online and the fact that holding the meeting completely on-demand was not the original purpose of ICLAM.
We apologize for any inconvenience this may cause to ICLAM members who have cooperated with us in the past, but we hope you will understand that we have reached this decision due to the unpredictable situation of the COVID-19 epidemic.

Takafumi Shinagawa
President
The Association of Insurance Medicine of Japan (AIMJ) “