De GAV

Bericht KNMG inzake herregistratie

Bericht KNMG inzake herregistratie

RGS: tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis

Geachte lezer,

Hierbij het nieuwsbericht dat de RGS publiceerde over de coulanceregeling herregistratie in tijden van Covid-19. Samen met u hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan de invoering van de evaluatie individueel functioneren en externe kwaliteitsevaluatie. De RGS hecht, net als u, aan deze kwaliteitsinstrumenten die nu helaas in het gedrang kunnen komen. Zij nodigt dokters uit om indien dat mogelijk is deel te nemen. Gezien de bijzondere omstandigheden zal zij de dokters er echter niet op afrekenen.

Met vriendelijke groet, Namens afdeling herregistratie
Carina Petersen
coördinator Opleiding en Registratie

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Daarnaast krijgen zij die zich tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10%. Met deze regeling hoopt de RGS specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis. Maar een ieder die zich wil herregistreren kan dat blijven doen. Met deze regeling sluit de RGS aan op de tegemoetkoming van VWS ten aanzien van herregistratie van basisartsen en de overige artikel 3 beroepen in het BIG-register.

Alle registraties behouden tot 1/1/2021
Specialisten en profielartsen waarvan de registratie eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021, worden niet uitgeschreven uit het register en blijven tot 1 januari 2021 ingeschreven. De RGS schrijft deze groep artsen de komende maanden wel aan om te herregistreren, zodat wie dat wil, een aanvraag kan indienen. Wie daar niet op reageert blijft in het register ingeschreven. De RGS stuurt hen in de periode september – december 2020 nogmaals een herinnering om te herregistreren.

Tegemoetkoming van 10%
Voor de specialisten en profielartsen waarvan de inschrijving eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 past de RGS een coulanceregeling toe van 10% op de eisen voor herregistratie. De coulance geldt voor de in de voorafgaande vijf jaren te werken uren en de te behalen scholings- en ICT-punten (deskundigheidsbevordering). De nieuwe herregistratietermijn wijzigt niet. Deze gaat zoals gebruikelijk in aansluitend op de oorspronkelijke expiratietermijn.

Indien nodig: dispensatie EIF en externe kwaliteitsevaluatie
Ook voor de evaluatie van het individueel functioneren (EIF) en externe kwaliteitsevaluatie geldt de coulanceregeling. Specialisten of profielartsen voor wie een EIF of een externe kwaliteitsevaluatie gepland stond tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 die niet plaats kan vinden, krijgen daarvoor dispensatie. De RGS nodigt artsen uit om daar waar mogelijk, wel zoveel mogelijk deel te nemen aan de beide evaluaties. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) bereidt een besluit voor waarin voorgaande regeling vastgelegd wordt. Al naar gelang de situatie rond de coronacrisis zich ontwikkelt, kan de RGS in de loop van het jaar besluiten over eventuele verlenging van de regeling.

Meer informatie en contact
Vanzelfsprekend blijft de RGS tijdens de coronacrisis bereikbaar voor overleg over individuele vragen.
U kunt contact opnemen met de afdeling Herregistratie van de RGS.
U kunt onze afdeling op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereiken op telefoonnummer 088 44 04 310.
Ook kunt u een e-mail sturen naar herregistratie@fed.knmg.nl.

Bekijk ook de veelgestelde vragen: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/veelgestelde-vragen.htm#Herregistratie_in_tijden_van_C_(Veelgestelde_vragen_over_herre)-anchor

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.