De GAV

Richtlijnen

Categorie: Richtlijnen

Nieuw: De Gedragscode Openheid Medische Incidenten

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 7 februari 2023 heeft de heer Victor Geskes, bestuurslid van De Letselschade Raad de nieuwe Gedragscode Openheid Medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid van de Permanente Commissie GOMA, in ontvangst genomen. De Permanente Commissie GOMA is het overlegorgaan waar letselschadebranche en zorgsector elkaar ontmoeten. De focus van de PC GOMA

Lees verder »

Richtlijn NAH en arbeidsparticipatie (herziening)

De richtlijn NAH en arbeidsparticipatie is herzien en toegevoegd aan de Richtlijnendatabase. Sinds de vorige versie van de richtlijn (2012) zijn er nieuwe ontwikkelingen op dit gebied geweest waardoor een herziening van de richtlijn gewenst was. De structuur van de richtlijn is aangepast, waarbij de verschillende fasen waarin een persoon met NAH kan verkeren de

Lees verder »

Lage Rugpijn en Lumbosacraal Radiculair Syndroom

Lage rugpijn kan leiden tot onnodig verzuim, met name als niet op tijd de juiste maatregelen worden genomen. Gebruik van richtlijnen vermindert het verzuim en bevordert het welbevinden van mensen. De richtlijn Lage rugpijn en Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS) is ontwikkeld met de meest recente kennis voor zowel bedrijfsartsen als verzekeringsartsen. Door volgens deze richtlijn te

Lees verder »

Oproep praktijktest Richtlijn Depressie

Geachte collega, Een van de thema’s van de Kwaliteitstafel is ‘richtlijnontwikkeling’. Een werkgroep ‘ richtlijnen’ heeft de opdracht om na te denken op welke manier we de implementatie van richtlijnen beter kunnen laten plaatsvinden. Er is gekozen voor de ‘Richtlijn Depressie’ omdat deze relatief nieuw is en het een richtlijn is waarbij de NVAB, NVVG

Lees verder »

Oproep: Tweede versie NOV-richtlijnen

De PAP is op zoek naar ICT-groepen of individuele leden die graag mee willen denken en commentaar willen leveren op een nieuwe concept-versie van de NOV-richtlijnen bij de 6e editie van de AMA-Guides. Geïnteresseerden kunnen een contact opnemen met de PAP (via: T.Ostendorf@sur.nl) Achtergrond: In 2010 heeft de NOV richtlijnen gemaakt bij de eerste druk

Lees verder »

Nieuwe richtlijnen voor het vaststellen van functieverlies bij neurologische aandoeningen van de NVN

De Richtlijnen voor het vaststellen van functieverlies bij neurologische aandoeningen van de NVN van 2007 zijn door de Werkgroep Neurologische Expertise van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie geactualiseerd. In de nieuwe editie is ook de zesde editie van de AMA-guides verwerkt. Beargumenteerd wordt dat in vrijwel alle gevallen geen wijzigingen in de percentages functieverlies zijn

Lees verder »

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.