De GAV

Dr. Evert Boschprijs uitgereikt aan Jan Buitenhuis

Dr. Evert Boschprijs uitgereikt aan Jan Buitenhuis

Op het terrein van de particuliere verzekeringsgeneeskunde heeft Jan Buitenhuis nu al een ongeëvenaarde staat van dienst als het gaat om betrokkenheid bij en inzet voor de wetenschappelijke aspecten van ons vak. Het lukte hem om artikelen gepubliceerd te krijgen in vooraanstaande tijdschriften zoals het prestigieuze Spine, -tot drie keer toe!-, The clinical Journal of Pain, The Journal of Psychosomatic Research en het NTvG. Dit alles leidend tot het prachtige proefschrift: “The course of Whiplash. Its Psychological Determinants and Consequences for Work Disability”, dat hij op 3 juni 2009 met verve verdedigde. Dat hij hiermee wordt gezien, mondiaal welteverstaan, als één van de experts op het gebied van whiplash, blijkt wel uit het feit dat hij werd gevraagd deel te nemen aan en te spreken op het grote internationale whiplashcongres in Bisbane, Australië, in februari dit jaar. Maar ook op iets kleinere schaal bij het ASIM in Basel werd hij gevraagd een presentatie te houden in december 2010. En vele malen eerder al in eigen land bij de GAVdagen, VGdagen en het symposium van Studiekring Noord, waarbij hij bij alle ook al jaren intensief bij de organisatie betrokken is. Als docent is hij verbonden aan de NSPOH en met een deeltijdaanstelling bij het UMCG zet hij zijn wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten voort, naast het lesgeven aan en begeleiden van studenten. Vanuit die positie is hij vanuit de GAV de trekker van de oprichting van het kenniscentrum particuliere verzekeringsgeneeskunde.
Een enorme lijst van zaken waarmee hij zich op bijzondere wijze heeft onderscheiden, en nog steeds onderscheidt, op het gebied van wetenschappelijke prestaties in de particuliere verzekeringsgeneeskunde. En dan is nog niet eens genoemd dat hij ook lid is van de onderwijscommissie en sinds kort ook in de SBVO GAVscoop redactie zit.

Deze prijs werd door de GAV slechts twee keer eerder uitgereikt. In 2002 aan de naamgever, dr. Evert Bosch, en in 2008 aan wijlen Phons Schröder.
Als blijk van grote waardering en erkentelijkheid feliciteerden wij Jan op de Algemene Ledenvergadering met de dr. Evert Boschprijs met de overhandiging van het bijbehorende certificaat en schaal met inscriptie.