De GAV

INFORMATIE OVER MEDISCHE ACCEPTATIE BIJ VERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER MEDISCHE ACCEPTATIE BIJ VERZEKERINGEN

Als kandidaat verzekerden een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afsluiten volgt er doorgaans een beoordeling van door de kandidaat aangeleverde medische waarborgen. Ook bij een verhoging van een bestaande verzekering kan dit het geval zijn. Met name bij risicowijzigingen.

Meestal krijgen (kandidaat) verzekerden het verzoek van de verzekeraar om een gezondheidsverklaring in te vullen. De gezondheidsverklaring levert de medisch adviseur van de verzekeraar belangrijke informatie om het (lange termijn) risico voor deze verzekeringen goed te kunnen inschatten.

Onze beroepsvereniging, het Verbond van Verzekeraars maar ook onze leden merken dat onder consumenten hierover nog veel vragen blijven leven. Vragen als Waarom heeft de verzekeraar deze informatie eigenlijk nodig? Wat moeten consumenten nu wel en niet melden op de gezondheidsverklaring? Hoe zit het met erfelijkheid? Is iemand onverzekerbaar als hij of zij in het verleden ziek is geweest? En hoe zit het eigenlijk met de privacyregels?

Uiteraard zal de verzekeraar (of u als professional) in de praktijk regelmatig verwijzen naar onder anderen de bekende consumenteninformatie zoals het protocol verzekeringskeuringen, de HIV gedragscode en het moratorium erfelijkheidsonderzoek. In de praktijk blijkt dat de behoefte om uitleg groter is en niet alleen leeft bij een (kandidaat) verzekerde en de assurantietussenpersoon. Wij willen bovendien niet alleen (kandidaat) verzekerden maar ook collegae in de behandelende sector en organisaties die op de een of andere manier te maken krijgen met voornoemde vragen graag voorzien van goede uitleg.

Om antwoord te geven op de vragen en omdat wij het belangrijk vinden dat (kandidaat) verzekerden hierover goed en eenduidig worden geïnformeerd, hebben de GAV en het Verbond van Verzekeraars samen nieuwe (consumenten) informatie ontwikkeld. De informatie is opgesteld samen met medisch adviseurs (adviserend verzekeringsartsen) en verzekeraars. Vooraf zijn patiëntenorganisaties, de KNMG en een consumentenpanel gevraagd mee te denken.

Breed gebruik van eenduidige informatie
Gekozen is voor een gelaagde opzet. De informatielagen vullen elkaar aan maar zijn ook los van elkaar te gebruiken. De lezer kan zelf kiezen hoe gedetailleerd hij of zij de informatie tot zich wil nemen.

1.     Een animatie met informatie op hoofdlijnen.
2.     Een longread met verdiepende algemene informatie
3.     Een Q&A met verdiepende gedetailleerde informatie

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.