De GAV

Jaarplan RGS 2021

Jaarplan RGS 2021

Geachte collega’s,

Via bijgaande link vindt u het jaarplan 2021 van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Meer informatie
De RGS is verantwoordelijk voor (her)registratie van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, medisch specialisten, sociaal geneeskundigen en profielartsen. Daarnaast is de RGS verantwoordelijk voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten. Wilt u meer weten over de RGS? Kijk dan op www.knmg.nl onder RGS.

https://www.knmg.nl/web/file?uuid=f150b5e2-9f5a-49e6-8b51-8c354e41df3f&o…

GAV Bestuur