De GAV

Letselschaderaad en GOMA 2.0

Letselschaderaad en GOMA 2.0

De Letselschaderaad roept binnenkort een werkgroep in het leven met als doelstelling het publiceren van een gedragscode die volledig toepasbaar is bij medisch aansprakelijkheidszaken, de GOMA 2.0 (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid).

Nu geldt de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) vanaf vaststelling van de aansprakelijkheid, maar de Medische Paragraaf bij de GBL is weer niet volledig toepasbaar. Het machtigingsformulier wordt ook meegenomen door de werkgroep.

Het is verheugend te vernemen dat de GAV steeds vaker als professionele gesprekspartner gezien wordt en mede haar inbreng kan leveren aan belangrijke ontwikkelingen. De GAV zal worden vertegenwoordigd door twee leden met ruime ervaring in medische aansprakelijkheid te weten Ton Ostendorf ( SUR) en Kees Boeijen (Advimed). Het bestuur wenst hen beiden veel succes.