Bestuurders en Ereleden

Vanuit het GAV-archief wordt getracht om een lijst op te stellen met alle bestuursleden sinds 1945, met vermelding van de functies voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige bestuursleden zijn lid. Jaren met een gelijke samenstelling van bestuursleden en functies zijn samengevoegd.

Ereleden GAV
05-02-1966 : Milders, H.D.E. †
28-05-1984 : Ouwehand, W. †
30-11-1989 : Raadt, H.K. de †
23-11-1995 : Giessen, H.C.Q. van der †
28-10-2004 : Schröder, A.E. †
14-09-2010 : Bronsema, J.
24-05-2011 : Wilde, K. de

Bestuursleden GAV

1945-1946
Roessingh, M.J., voorzitter
Hankes Drielsma, secretaris-penningmeester
1946 - 1952
Roessingh, M.J., voorzitter
Voûte, P.A., secretaris-penningmeester
1952 - 1956
Roessingh, M.J., voorzitter, †dec.'55
Milders, H.D.E., secretaris-penningmeester
NB: Gedurende enkele weken is Milders het enige Bestuurslid
1956 - 1966
Milders, H.D.E., voorzitter, v.a. dec.'55
Hoogenhuyze, L.B.E. van, secretaris
Bleeker, A.J., penningmeester
1966 - 1970
Kits van Waveren, E., voorzitter
Hoogenhuyze, L.B.E. van, secretaris
Eek, N. van, penningmeester
1970 - 1976
Kits van Waveren, E., voorzitter
Ouwehand, W., secretaris
Eek, N. van, penningmeester
1977 - 1980
Ouwehand, W., voorzitter
Klaveren, J.N. van secretaris
Waal, W.J., penningmeester
Eind 1978 toegevoegd uit de Varia-vereniging wegens de geplande fusie
Eeftinck-Schattenkerk, J.C.P.
Nijzink, H.J.
Oudeboon, S.J.
1980 - 1981 (3+3)
Ouwehand, W., voorzitter
Klaveren, J.N. van secretaris
Waal, W.J., penningmeester
Idzerda, D.D.
Kappers, J.
Nijzink, H.J.
1981 - 1982 (5)
Ouwehand, W., voorzitter
Klaveren, J.N. van secretaris
Nijzink, H.J., penningmeester
Idzerda, D.D.
Kappers, J.
1982 - 1983 (6)
Ouwehand, W., voorzitter
Klaveren, J.N. van secretaris
Nijzink, H.J., penningmeester
Aller, C.F.W. van
Idzerda, D.D.
Kappers, J.
1983 - 1984 (5)
Kappers, J., voorzitter
Klaveren, J.N. van, secretaris
Nijzink, H.J., penningmeester
Aller, C.F.W. van
Schogt, R.G.
1984 - 1985 (6)
Raadt, H.K. de, voorzitter
Klaveren, J.N. van, secretaris
Jonker, B.G., penningmeester
Aller, C.F.W. van
Schogt, R.G.
Schröder, A.E.
1985 - 1986 (6)
Raadt, H.K. de, voorzitter
Schröder, A.E., secretaris
Jonker, B.G., penningmeester
Aller, C.F.W. van
Roest, J.L.D. van der
Schogt, R.G.
1986 - 1988 (6)
Raadt, H.K. de, voorzitter
Roest, J.L.D. van der, secretaris
Jonker, B.G., penningmeester
Aller, C.F.W. van
Schogt, R.G.
Schröder, A.E.
1988 - 1989 (6)
Raadt, H.K. de, voorzitter
Frank, E.C.J., secretaris
Jonker, B.G., penningmeester
Roest, J.L.D. van der
Schogt, R.G.
Schröder, A.E.
1989 - 1990 (6)
Giessen, H.C.Q. van der, voorzitter
Frank, E.C.J., secretaris
Jonker, B.G., penningmeester
Coehoorn, M.R.
Pannekoek, R.
Roest, J.L.D. van der
1990 - 1991 (6)
Giessen, H.C.Q. van der, voorzitter
Frank, E.C.J., secretaris
Schreuder-Borkent, J.W., penningmeester
Coehoorn, M.R.
Pannekoek, R.
Roest, J.L.D. van der
1991 - 1992 (6)
Giessen, H.C.Q. van der, voorzitter
Frank, E.C.J., secretaris
Schreuder-Borkent, J.W., penningmeester
Coehoorn, M.R.
Pannekoek, R.
Serrarens, J.A.
1992 - 1993 (6)
Giessen, H.C.Q. van der, voorzitter
Frank, E.C.J., secretaris
Schreuder-Borkent, J.W., penningmeester
Coehoorn, M.R.
Pannekoek, R.
Serrarens, J.A.
1993 - 1994 (6)
Giessen, H.C.Q. van der, voorzitter
Frank, E.C.J., secretaris
Schreuder-Borkent, J.W., penningmeester
Goddijn, P.T.M.
Ouwehand, A.Th.C.
Pannekoek, R.
1994 - 1995 (6)
Giessen, H.C.Q. van der, voorzitter
Ouwehand, A.Th.C., secretaris
Schreuder-Borkent, J.W., penningmeester
Goddijn, P.T.M.
Pannekoek, R.
Wilde, K. de
1995 - 1996 (6)
Goddijn, P.T.M., voorzitter
Ouwehand, A.Th.C., secretaris
Schreuder-Borkent, J.W., penningmeester
Baars, J.P.A.
Cappellen, J. van
Wilde, K. de
1996 - 1997 (6)
Goddijn, P.T.M., voorzitter
Ouwehand, A.Th.C., secretaris
Fransen, A.J., penningmeester
Baars, J.P.A.
Cappellen, J. van
Wilde, K. de
1997 - 1998 (6)
Goddijn, P.T.M., voorzitter
Ouwehand, A.Th.C., secretaris
Fransen, A.J., penningmeester
Baars, J.P.A.
Cappellen, J. van
Wilde, K. de
1998 - 1999 (7)
Goddijn, P.T.M., voorzitter
Appeldoorn, W.C., secretaris
Fransen, A.J., penningmeester
Baars, J.P.A.
Cappellen, J. van
Ouwehand, A.Th.C.
Wilde, K. de
1999 - 2000 (7)
Goddijn, P.T.M., voorzitter
Appeldoorn, W.C., secretaris
Baars, J.P.A., penningmeester
Cappellen, J. van
Schotel, M.L.A.
Wiersema, Y.
Wilde, K. de
2000 - 2001 (7)
Duinkerken, J. van, voorzitter
Appeldoorn, W.C., secretaris
Schuwirth, W., penningmeester
Cappellen, J. van
Groenewegen, E.H.
Schotel, M.L.A.
Wiersema, Y.
2001 - 2003 (7)
Duinkerken, J. van, voorzitter
Schuwirth, W., secretaris
Appeldoorn, W.C., penningmeester
Groenewegen, E.H.
Schotel, M.L.A.
Schröder, A.E.
Wiersema, Y.
2003 - 2004 (7)
Schuwirth, W., voorzitter
Helm, T.W.J.S. van der, secretaris
Appeldoorn, W.C., penningmeester
Groenewegen, E.H.
Schotel, M.L.A.
Schröder, A.E.
Wiersema, Y.
2004 - 2005 (7)
Schuwirth, W., voorzitter
Helm, T.W.J.S. van der, secretaris
Kneepkens, R.F.J.M., penningmeester
Groenewegen, E.H.
Meulenkamp, J.J.
Schotel, M.L.A.
Wiersema, Y.
2005 - 2006 (7)
Israëls, S.P., voorzitter
Helm, T.W.J.S. van der, secretaris
Kneepkens, R.F.J.M., penningmeester
Amelsfoort-Sessink, A. van
Bronsema, J.
Groenewegen, E.H.
Meulenkamp, J.J.
2006 - 2008 (7)
Israëls, S.P., voorzitter
Hendriks, M., secretaris
Kneepkens, R.F.J.M., penningmeester
Amelsfoort-Sessink, A. van
Bronsema, J.
Meulenkamp, J.J.
Ooms, M.N.G.
2008 - 2009 (8)
Israëls, S.P., voorzitter
Hendriks, M., secretaris
Amelsfoort-Sessink, A. van, penningmeester
Boersma, H.S.
Bronsema, J.
Kneepkens, R.F.J.M.
Ooms, M.N.G.
Strien, G.A. van
2009 - 2010 (7)
Blaauw-Hoeksma, A.M., voorzitter
Hendriks, M., secretaris
Amelsfoort-Sessink, A. van, penningmeester
Boersma, H.S.
Bronsema, J.
Kneepkens, R.F.J.M.
Strien, G.A. van
2010 - 2011 (5)
Blaauw-Hoeksma, A.M., voorzitter
Hendriks, M., secretaris
Strien, G.A. van, penningmeester
Boersma, H.S.
Erkamp, M.J.
2011 - 2012 (5)
Blaauw-Hoeksma, A.M., voorzitter
Dick, R.G.J., secretaris, v.a. jan. '12
Strien, G.A. van, penningmeester
Erkamp, M.J., wnd. secretaris, tot jan. '12
Boersma, H.S.
2012 - 2013 (5)
Blaauw-Hoeksma, A.M., voorzitter
Dick, R.G.J., secretaris, v.a. jan. '12
Groot, F.A.J.J., penningmeester
Boersma, H.S.
Dick, R.G.J.
Erkamp, M.J.
2013 - 2014 (5)
Blaauw-Hoeksma, A.M., voorzitter
Dick, R.G.J., secretaris, v.a. jan. '12
Groot, F.A.J.J., penningmeester
Boersma, H.S.
Dick, R.G.J.
Brandt, W.M.
2014 - 2014 (6)
Blaauw-Hoeksma, A.M., voorzitter
Dick, R.G.J., secretaris, v.a. jan. '12
Groot, F.A.J.J., penningmeester
Burg, F.G.P.van den
Tolsma, M.A.L.
Dick, R.G.J.
Brandt, W.M.

_____________________________________________________________________
Aan ICLAM bijdragende GAV-leden

Nederland is een van de oprichtende landen van AIMECA in 1901 en een van de (her)oprichtende landen van ICLAM in 1931. Sinds 1931 heeft Nederland vertegenwoordigers in het ICLAM Bureau en de Commissie gehad. Als eerste land van de wereld organiseert Nederland het congres voor de vierde maal in de geschiedenis.

Hieronder zijn lijsten opgenomen van GAV-leden in de ICLAM, in de Organisatiecommissies en als sprekers, debaters en moderators op congressen - voorzover nog te achterhalen.

Nederlandse leden ICLAM

Bureau 1931 - 2013 (9 tot 15 landen, 1 lid per land)
1931 - 1948 : Coert, H.J., Delegate
1948 - 1955 : Roessingh, M.J., Delegate
1955 - 1958 : Ruim twee jaar geen Nederlands Bureaulid als gevolg van overlijden Roessingh - waarneming door Milders
1958 - 1966 : Milders, H.D.E.., Vice President
(in 1965 gevraagd als President, maar wegens pensionering aanbod in 1966 afgewezen)
1966 - 1967 : Ruim een jaar geen Nederlands Bureaulid
1967 - 1973 : Hoogenhuyze, L.B.E. van, Delegate
1973 - 1982 : Meeuwen, W. van, Delegate, vanaf 1976 2nd Vice President
1982 - 1992 : Raadt, H.K. de, Delegate
1992 - 1999 : Giessen, H.C.Q. van der, Delegate
1999 - 2001 : Ruim een jaar geen Nederlands Bureaulid als gevolg van overlijden van der Giessen - waarneming door Schröder
2001 - 2010 : Schröder, A.E., Delegate
2010 - 2013 : Kneepkens, R.F.J.M., Executive member
Committee 1932 - 2013 (alle landen, max. 3 leden per land)
1932 - 1939? : Bonebakker, A., Observer
1932 - 1939? : Siegenbeek van Heukelom, J., Observer
1949 - 1971 : Voûte, P.A., Observer
1967 - 1970 : Eek, N. van, Observer
Honorary members
09-06-1949 : Coert, H.J.
Board 2013 - heden (6-9 landen, 1 lid per land)
2013 - heden : Kneepkens, R.F.J.M.
Bureau 2013 - heden (alle landen, 1 lid per land)
Committee 2013 - heden (alle landen, onbeperkt aantal leden)

Organisatiecommissies ICLAM congressen in Nederland

1958
Coert, H.J., erevoorzitter, Honorary member ICLAM Bureau
Milders, H.D.E., voorzitter
Hoogenhuyze, L.B.E. van, secretaris
Bleeker, A.J., penningmeester
Cohen, J.C.V.., lid
Eek, N. van, lid
mr. Sachse, H., lid

Nederlandse bijdragen aan ICLAM congressen

1935 Londen
Coert, H.J.
Hankes Drielsma, J.
Lankhout J. (2)
Siegenbeek van Heukelom, J
1939 Parijs
Coert, H.J.
Lankhout, J.
Siegenbeek van Heukelom, J
1949 Rome
Milders, H.D.E.
Roessingh, M.J. moderator
Voûte, P.A.
1952 Stockholm
Voûte, P.A.
1955 Aix-les-Bains
Milders, H.D.E.
Roessingh, M.J.
1958 Scheveningen
Opening door oud-lid Muntendam, P., directeur-generaal Volksgezondheid
Bruins Slot, W.J.
Voûte, P.A. (2)
1961 Lissabon
Erkelens, A.D.
1964 Luzern
Verloop, M.C.
1967 - 1973
geen bijdragen
1976 München
Meeuwen, W. van
1979 Madrid
Veltkamp, J.J.
1982 - 1998
gegevens nog niet verzameld
2001 Sydney
Bronsema, J.
2004 Venetië
Homsma, S.J.M.
Kremer, F.T.
Schröder, A.E.
2007 Berlijn
Bronsema, J.
Kneepkens, R.F.J.M.
2010 Kaapstad
Kneepkens, R.F.J.M.
Schröder, A.E.

Bonus:

Nederlandse deelnemers aan het congres in 1958 te Scheveningen
Bleeker A.J., en dame
Boom, H.
Bouman, F., en dame
Brandsma, K., en dame
Bruins Slot, W.J., en dame
Coen, J.C.V., en dame
Eek, N. van, en dame
weduwe Feltkamp-Meijer
Hoogenhuyze, L.B.E. van, en dame
Kits van Waveren, E.
Kronheim, H.
Kuyper, J.
Leeuwen, J.J. van, en dame
Milder, H.D.E., en dame
Veen, H.A.J. van, en dame
Verloop, M.C., en dame
Viersma, H.J., en dame
Vos, W.F. de
Voûte, P.A., en dame
Walbeek, P. van

Desk02 theme