ALV Locaties en wetenschappelijke bijdragen vanaf 1947

Datum Maatschappij / zaal Spreker(s) Titel wetenschappelijke voordracht
15-09-2016 van der Valk, Almere
16-06-2016 van der Valk, Almere dr. J.F.M. de Jonghe, klinisch neuropsycholoog, Medisch Centrum Alkmaar Symptoomvaliditeit in neuropsychologisch onderzoek
21-01-2016 van der Valk, Almere Sandra Brouwer en Liesbeth Wijnvoord ACPV respectievelijk eigen onderzoek naar voorspellers arbeidsongeschiktheid
01-10-2015 van der Valk, Almere Julius Wolkenfelt, orthopedisch chirurg Voordracht over orthopedische letsel (voet, enkel, heup, medische aansprakelijkheid)
04-06-2015 van der Valk, Almere Hein ter Linden, plastisch chirurg Ontwikkelingen in de behandeling van hand en polsletsels
15-01-2015 van der Valk, Almere Anneke Zeillemakers, chirurg Recente ontwikkelingen in de behandeling van mammatumoren
25-09-2014 van der Valk, Almere Bart Timmers, huisarts A life in apps.
23-05-2014 van der Valk, Almere Jan Willem Peterse, psychiater Psychiatrische diagnostiek bij SOLK, DSM5
23-01-2014 van der Valk, Almere Jannie Limburg, trainer Gezondheidsbeoordelingen vanuit cultureel perspectief
19-09-2013 van der Valk, Almere dr. Cathrien Eggink, oogarts Recente ontwikkelingen op oogheelkundig terrein: hoornvlies en voorste oogsegment.
23-05-2013 van der Valk, Almere dr. Nieke Elbers, psycholoog, vakgroep Rechten, VU Het negatieve effect van letselschadeafwikkeling op herstel.
24-01-2013 van der Valk, Almere drs. Menno de Bree, filosoof, UMCG Over waarom het moeilijk is om gelukkig te worden van je werk.
20-09-2012 van der Valk, Almere Ir. Vincent F.J. Baalman Financiering van de Nederlandse Gezondheidszorg: wie betaalt, bepaalt?
24-05-2012 Achmea, Zeist dr. Lex Vendrig Symptoomvaliditeitstesten
26-01-2012 van der Valk, Almere Prof. R. Vermeulen, neurologie AMC Posttraumatische hoofdpijn
11-10-2011 De Hoop, Scheveningen Drs. Jan Verhoeven, Conduite SOLK: Somatisch onvoldoende verklaarde klachten
24-05-2011 Achmea, Zeist Dr. Hester F. Lingsma, Dept of Public Health, Erasmus MC Prognose van hersenletsels
18-01-2011 TVM, Hoogeveen Dr. Jerry Spanjer, verzekeringsarts UWV Assen en senior onderzoeker Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde – UMCG Verhoortechnieken in de AO beoordeling
14-09-2010 Achmea, Zeist Udo Reijnders, forensisch arts Letsel beoordeling en verschil tussen accidenteel en intentioneel letsel
09-03-2010 RVS, Ede Gouke J. Bonsel MD PhD, Professor Perinatal Care & Public Health, Erasmus Medical Center, Rotterdam Nieuwe kansen verzekerd
24-11-2009 CED-Meditel Dr. Ilius (Hongarije) Arteriële stijfheid en cardiovasculaire risico’s
28-05-2009 Generali Mevr. Dr. R. Kappel, plastisch chirurg UMC Sint Radboud, Nijmegen Radial pain and fatigue syndrome, met patiëntendemonstratie
12-02-2009 Stichting Univé Rechtsbijstand S. Berendsen, senior adviseur en klinisch psycholoog Instituut voor Psychotrauma Evidence based behandelingen voor de posttraumatische stressstoornis, te weten cognitieve gedragstherapie en EMDR
18-09-2008 Movir H. Wychgel, voorheen medewerker Trimbosinstituut Drugs
15-05-2008 Bovemij R. Feitz, plastisch chirurg, Expertisecentrum voor hand-pols-en zenuwaandoeningen, Diaconessenhuis Zeist Hand-, pols- en zenuwaandoeningen
H. Sluiter, fysiotherapeut hand-en polsaandoeningen, Expertisecentrum voor hand-pols-en zenuwaandoeningen, Diaconessenhuis Zeist Hand-, pols- en zenuwaandoeningen
14-02-2008 Fortis Verzekeringen J.H. Paulusma-de Waal, medisch adviseur Ministerie van Defensie Rapport Schade in Schalen; PIM-rapport
Mr. Chr. Van Dijk, advocaat, partner Kennedy van de Laan
Prof. mr. A.J. Akkermans IWMD-vraagstelling
08-11-2007 Tijdens GAV-dagen Zie programma GAV-dagen 2007
13-09-2007 Goudse Verzekeringen Mr. Dr. Theo Kremer, directeur Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars
08-06-2007 Interpolis Ingelaste ALV, geen wetenschappelijk deel
01-03-2007 Verbond van Verzekeraars Drs. S.J.H. Homsma, medisch adviseur Nationale Nederlanden en beleidsmedewerkster Verbond van Verzekeraars De verzekerbaarheid van Familiaire Hypercholesterolaemie
Dhr. K. Zwart en Mevr. Dr. M. Schoneveld, directeur, resp. beleidsmedewerkster Breed Platform Verzekerden en Werk Het Breed Platform Verzekerden en Werk
16-11-2006 Swiss Re Life & Health Nederland Prof. dr. J.L.A. van Rijckevorsel, bijzonder hoogleraar Toegepaste Verzekeringsstatistiek UvA, manager Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Verzekeringsstatistiek arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
18-05-2006 Nationale Nederlanden Levensverzekering Dr. E.S.G. Stroes, internist vasculaire geneeskunde, AMC Update vethuishouding en het metabool syndroom
16-02-2006 De Klepperman, Hoevelaken A.E. Schröder Diabetes Mellitus en de consequenties voor verzekeringen
24-11-2005 De Amersfoortse Verzekeringen Mr.E.J.C. de Jong, advocaat KBS advocaten te Utrecht De medisch adviseur en het medisch tuchtrecht
09-06-2005 Interpolis Dr. Cees Smit, voorzitter van de V.S.O.P. Hemofilie in Nederland
Dr. Ine van Hoyweghen, wetenschappelijk onderzoekster Universiteit van Maastricht Genetica en Verzekeringen
03-03-2005 OHRA Dr. M. Russel, gastroenteroloog Inflammatoire darmziekten
28-10-2004 OHRA Dr. J.M. Prins, internist afdeling Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en AIDS AMC HIV infectie – state of the art
27-05-2004 De Ridder, ijsselstein J. Lok, RGA De noodzaak van wetenschappelijk onderzoek door geneeskundig adviseurs
12-02-2004 Mercure Hotel, Nieuwegein Geen gastsprekers, discussiemiddag GAV 1. Eisen voor toelating tot de GAV en de koppeling aan (her)registratie; 2. Positie van de GAV in de sociale geneeskunde, aansluiting bij KAMG, opleiding tezamen met VIA en VAGZ
27-11-2003 De Ridder, ijsselstein Drs. W.E.L. de Boer, senior onderzoeker/adviseur TNO Arbeid Ontwikkelingen in de verzekeringsgeneeskunde: van publiek naar privaat. Wat TNO de GAV kan bieden
24-04-2003 IZA Prof. dr. J.T. van Dissel, Afdeling Infectieziekten LUMC Het voorkómen van levensbedreigende infecties bij personen zonder (functionele) milt
28-11-2002 TVM P. Wigt, orthopaedisch chirurg en Dhr. H. de Jong, fysiotherapeut en manueel therapeut Symbiose van operatieve & conservatieve lage rugbehandeling in één dag uit en thuis
25-04-2002 AXA Dr. P. J. Edixhoven, orthopedisch chirurg Late gevolgen van orthopedische letsels
29-11-2001 Klaverblad Prof.dr. J.M.W. Hazes, rheumatologe Ontwikkelingen in de reumatologie
19-04-2001 Unive Drs. S.J. Dijkstra, neuropsycholoog Whiplash, voor altijd genekt?
25-01-2001 Zwolsche Algemeene Dr. J.B.M. Kuks, neuroloog Myasthenia gravis
30-11-2000 De Hoop R. Bieger, internist Lever en alcohol
E.J. Buurke, internist Levertransplantatie
28-09-2000 Royal Nederland Wiersma, huisarts te Follega Medische bewijsvoering
27-04-2000 Generali Prof.dr. B.A.J. Cohen, patholoog-anatoom Forensische geneeskunde
27-01-2000 Alhermij Prof.dr. Visser, neurologe Neuromusculaire aandoeningen
25-11-1999 Keuringsinstituut Meditel R. Linschoten Een visionaire doorkijk op het derde millenium
21-10-1999 Hooge Huys Dr. M. Saan, medisch adviseur Drugs
29-04-1999 Zilveren Kruis Prof. Dr. G. van Montfoort, lid directie Zilveren Kruis Zorgverzekeraars en de rol van de adviserend geneeskundige
28-01-1999 Interpolis Drs. C.E.A. Lindenburg, Arts-onderzoekster GG&GD van Amsterdam Vals positieve HIV testuitslagen veroorzaakt door preventieve HIV vaccinaties
Mr. R.A.M. Brands, Beleidsmedewerker Maatschappelijke aspecten en belangenbehartiging van de Hiv Vereniging Nederland; Projectleider van het (Re)integratieproject Heroriëntatie op scholing en werk
26-11-1998 FBTO E. Suichies, K.L. Schott en drs. G. Riedstra Welke wegen leiden naar Rome? Rugklachten in de medische adviseringspraktijk bij acceptatie, claimbehandeling (arbeidsongeschiktheidsverzekering, premievrijstelling levensverzekeringen) en vergoedingenbeleid bij zorgverzekeraars
24-09-1998 ANWB Dr. M. van Melkebeke, verzekeringsraadsgeneesheer, Antwerpen De verzekeringsraadsgeneesheer: hoeksteen in de schaderegeling in België en in Frankrijk
Mevr. Mr. S. Luyt, chef Letselschade ANWB/Rechtshulp Rechtshulp bij massaschades
Mr. Drs. G.J. Kruithof, verzekeringsarts en medisch coördinator Alarm Centrale ANWB ANWB Alarm Centrale in kort bestek
23-04-1998 OHRA Mr. J. de Ruiter, Ombudsman Levensverzekering De Ombudsman en de medisch adviseurs
29-01-1998 Zwitser Leven Dr. A.J. Funke Kupper, cardioloog Kennemer Gasthuis Haarlem Cardiale morbiditeit en mortaliteit in relatie tot de hedendaagse behandeling
27-11-1997 Levob Mevr. Dr.Ir. F.E. van Leeuwen, epidemiologe Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis Amsterdam Secundaire tumoren na Morbus Hodgkin en na testiscarcinoom
25-09-1997 Movir-DTO Prof.Dr. R.J. van den Bosch, hoogleraar psychiatrie AZG De beperkingen van de psychiatrie
24-04-1997 Postbank Verzekeringen Prof.Dr. H.M.J. Krans, hoogleraar stofwisselingsziekten AZL Consequenties van diabetes mellitus voor levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering
30-01-1997 AXA Leven Dr. J.A.P. van Parys, neuroloog Meer en Bosch Heemstede Epilepsie, een verzekerbaar risico?
28-11-1996 De Amersfoortse Verzekeringen W.B. Piebenga, arbeids- en bedrijfsgeneeskundige Centrum Arbeidsdermatologie Van ziekteverzuim naar blijvende arbeidsongeschiktheid
H.B. van der Walle, dermatoloog Centrum Arbeidsdermatologie Aanpak van beroepshuidziekten: de kernpunten De kapperspoli: branche gestuurde aanpak van een veel voorkomende beroepshuidziekte
H.W.H. van Wijk, verzekeringsgeneeskundige Detam-Arbo De invloed van de kapperspoli op de slagingskans van werkhervatting na uitval wegens kapperseczeem
H.B. van der Walle, dermatoloog Centrum Arbeidsdermatologie Adviezen en actuele vraagstukken in kort bestek
19-09-1996 Reaal Verzekering Dr.Ir. J.C. Defesche, directeur Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie Een ethisch dilemma?
18-04-1996 AEGON Zakelijke Markt Leven Dr. M. de Jong, voorzitter Stichting tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek Levensverwachting bij chronische hepatitis B en C: een mathematische analyse door simulatie-procedure
H.W.M. van Broekhoven, actuaris AG Actuariele commentaren en conclusies
25-01-1996 Delta Lloyd Schadeverzekering P. Lansberg, arts Aspecten van telemedicine en internet
23-11-1995 OVVM Verzekeringen Dr. M. Saan, medisch adviseur OVVM Het arbeidsconflict
07-09-1995 Nationale Nederlanden Levensverzekering H.C.Q. van der Giessen, arts, medisch adviseur NN Voorzitter forumdiscussie
Mevr. Prof.Dr. I.D. de Beaufort, hoogleraar medische ethiek EUR
Prof.Dr. N.J. Leschot, hoogleraar klinische genetica UvA
27-04-1995 DAS Rechtsbijstand Prof.Dr. L.H.D.J. Booy, hoogleraar anaesthesie, St Radboudziekenhuis Nijmegen Fout en verwijtbaarheid
26-01-1995 Royal Nederland Schadeverzekeringen Dr. O.C. Stroosma, chirurg-traumatoloog, expertisearts Multi-traumata
17-11-1994 Stad Rotterdam Verzekeringen Prof.Dr. van Londen, Mr. ten Feld, Dammers, arts, S. Knepper, arts Interpretatie van het ziektebegrip in het kader van de polisvoorwaarden bij een AO-verzekering
22-09-1994 Unive Verzekeringen G.I.J.M. Beerthuizen, chirurg, Brandwondencentrum Martini Ziekenhuis Groningen De huidige behandeling van patienten met brandwonden
21-04-1994 Zurich Verzekeringen A.E. Schroder, internist, en E.C.J. Frank, medisch adviseurs Rapport MA - 2000
27-01-1994 OLM Verzekeringen De heer Tappel Veranderingen binnen de GAK/GMD
25-11-1993 Goudsche Verzekeringen Prof.Dr. P.F.G.M. van Waes, hoogleraar radiodiagnostiek Kostenreductie in de gezondheidszorg d.m.v. high-tech beelvorming en interventieradiodiagnostiek
23-09-1993 UAP G.A.S. Koster van Groos, psychiater DSM III en verzekeringsgeneeskunde
29-04-1993 Avero Stichting Pandora en Koerselman, psychiater Psychiatrische patient en verzekeringen
28-01-1993 Centraal Beheer Dr. P.L.M. jansen, gestroenteroloog Hepatitis A t/m E
19-11-1992 Nationale Nederlanden, Schadeverzekeringen J.R.M. van de Velden en R. Mathijsen, register arbeidsdeskundigen Medisch adviseur, arbeidsdeskundige: een paar apart?
24-09-1992 ONVZ Prof. Dr. G. Schrijvers, algemene gezondheidszorg en epidemiologie R.U. Utrecht te Utrecht De toekomst van de medisch adviseur in het zorgstelsel
04-06-1992 Klaverblad Verzekeringen P. Wigt, orthopedisch chirurg St. Antoniushoeve te Leidschendam Acceptatie van candidaat-verzekerden met een voorgeschiedenis van klachten van het bewegingsstelsel
23-04-1992 Tiel Utrecht J. Franssen, lid Tweede Kamer VVD Zelfstandigheid medisch adviseur
23-01-1992 AMEV Prof.Dr. S.A. Duursma, internist, medisch adviseur testcases
Prof. Dr. S.A. Duursma, geneeskundig adviseur Osteoporose
28-11-1991 Verbond van Verzekeraars L. Lamers, Ombudsman Levensverzekering en H.K. de Raadt, geneeskundig adviseur Ombudsman Levensverzekering Werk en werkwijze van de medisch adviseurs Ombudsman Levensverzekering (testcases)
26-09-1991 Artsen-Onderlinge H. Gerritsen, medisch adviseur Artsen-Onderlinge en S. Knepper, medisch adviseur GMD Overeenkomsten en verschillen van beoordeling van arbeidsongeschiktheid door de medisch adviseur van een particuliere verzekeringsmaatschappij en de GMD
G.K. van Wijngaarden, neuroloog en geneeskundig adviseur De beoordeling van W.A.-schade en de institutionalisering van het slachtofferschap
21-03-1991 Interpolis W. Hissink-Muller, rheumatoloog St Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Fibromyalgie en arbeidsongeschiktheidsbeoordeling
31-01-1991 Movir-DTO J.W.C. van Doorn, medisch adviseur Movir-DTO Arbeidsongeschikte 'ruggen', ook bij vrije beroepsbeoefenaren een epidemie?
29-11-1990 Equity and Law G. Hoedemakers, cardioloog Cardiologie, een vak in beweging
11-10-1990 De Centrale A.T.C. Ouwehand, geneeskundig adviseur Wet Persoonsregistraties
Th.M.G. van Berkestijn, secretaris-generaal K.N.M.G. De K.N.M.G.-protocollen
J. Baarsma, A.B.L.-Laboratorium Het nut van stille getuigen
Prof. Dr. D. Lahaye, Leuven Hoe functioneel moeten keuringen zijn
Prof. Dr. J. Gevers, Amsterdam Juridische aspecten van keuringen
B. Alting van Geusau, actuaris Schagen Het actuariele risico en keuringen
26-04-1990 AEGON P.M. van Oosten, neurochirurg Medisch Expertise Centrum Groningen Multidisciplinaire aanpak bij de expertise van nek-, schouder- en armklachten
25-01-1990 N.R.G. H.F.A. Vasen, internist en directeur Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren Erfelijke tumoren en verzekeringen
30-11-1989 Nationale Nederlanden Prof.Dr. J. van Steenberge De scheiding tussen behandeling en controle is Europees perspectief
05-10-1989 De Hoop Commissie Medische Statistiek: Mevr. S.J.M. Muts-Homsma en de heren R. Bieger en H. Gerritsen, geneeskundig adviseurs Coderen is leren, meten is weten
23-02-1989 Zilveren Kruis Prof.Dr. G.W. de Wit Structuur en Financiering van de gezondheidszorg
R.L. Kamermans, Zilveren Kruis Managed Care
24-11-1988 D.E.L. J.L.D. van der Roest, medisch adviseur en H.V. Hogerzeil, gynaecoloog AMC Infertiliteit
29-09-1988 Transvemij Verzekeringen R. Pannekoek, medisch adviseur en J.M.E. van Zandvoort, zenuwarts Meppel Postcontusioneel syndroom
28-04-1988 AEGON Prof.Dr. M.F. Niermeyer en A.E. Schroder, internist De verzekering aan genen zijde
28-01-1988 De Amersfoortse L. Leopold, directielied Nationale Nederlanden Arbeidsongeschiktheid actuarieel gezien
26-11-1987 R.V.S. Dr. S.A. Danner, internist te Amsterdam en Mevr. Dr. W.R. Vroom-Kastelein Paneldiscussie AIDS
24-09-1987 ARAG C.F.W. van Aller, geneeskundig adviseur testcases
Dr. T. Sybesma en Dr. A.J. Dekker-Saeys, J. van Breemeninstituut te Amsterdam en H. van der Leeden, rheumatoloog te Dordrecht Morbus Bechterew
07-05-1987 OHRA Prof. Dr. S.A. Duursma, geneeskundig adviseur testcases
29-01-1987 ENZICO Dr. M.E. Sluyter, anaestesist te Amsterdam Pijnbestrijding
28-11-1986 FBTO ???, geneeskundig adviseur testcases
18-09-1986 Nationale Nederlanden B.E.E.M.J. Veraart, ortopedisch chirurg te Blaricum Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
M. Kazemier, zenuwarts te Rotterdam Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
24-04-1986 Zwolsche Algemeene Prof. Dr. S.A. Duursma, geneeskundig adviseur en Prof. Dr. P.W. Westerhof, cardioloog AZU te Utrecht testcases
30-01-1986 OTOS Prof. Dr. A.J.C. Huffstadt, plastisch chirurg AZG te Groningen Plastische chirurgie
28-11-1985 Bovemij C.F.W. van Aller, geneeskundig adviseur testcases
27-09-1985 Delta Lloyd A.E. Schröder geneeskundig adviseur Een terugblik op de vrouw, haar arbeid, verzekeringen en Mokum
Prof. Dr. J. van Steenberge, Universitaire Instelling Antwerpen departement Rechten De vrouw als risico voor levensverzekeringen in het kader van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Mr. H. Sachse, directielid Nationale Nederlanden Levensverzekering Brussel, vrouwenemancipatie en levensverzekering
23-05-1985 Waterleidingbedrijf Midden-Nederland Prof. Dr. S.A. Duursma, geneeskundig adviseur testcases
18-04-1985 Nieuwe Hollandse Lloyd Prof. Dr. S.A. Duursma, geneeskundig adviseur testcases
17-01-1985 VVAA H.D. Been, orthopedisch chirurg AMC te Amsterdam Anatomie van de wervelkolom en de classificatie van wervelfracturen
Prof. Dr. Th. Bakker, de Hoogstraat te Leersum Primaire opvang in het ziekenhuis en eventuele operatieve behandeling van leasie en complicaties
C. Pons, revalidatiearts Revalidatiecentrum Hoensbroek Opname in het revalidatiecentrum met de complicaties in het secundaire stadium
H.H.J. van As, R.I.M. Verzekeringsgeneeskundige aspecten van de dwarsleasie
22-11-1984 R.V.S. Dr. M. de Jong, internist te Rotterdam, geneeskundig adviseur Hepatitis en levensverwachting
13-09-1984 AEGON C.F.W. van Aller, geneeskundig adviseur testcases
28-05-1984 Vita en Zurich Prof. Dr. S.A. Duursma, geneeskundig adviseur testcases
29-03-1984 Centraal Beheer Prof. Dr. G.N.J. Tijtgat, gastroenteroloog AMC te Amsterdam Colitis Ulcerosa en Morbus Crohn
24-11-1983 Victoria Vesta Dr. E. Ronse, orthopedisch chirurg te Gent Evaluatie van heupletsels
13-10-1983 Artsen-Onderlinge K.J. Roelofswaert (e.a.?), geneeskundig adviseur testcases
06-05-1983 AMEV Prof. Dr. S.A. Duursma, geneeskundig adviseur testcases
03-03-1983 Nationale Nederlanden Geen voordracht Wegens bezuinigingen geen diner. Een voorstel van de medisch adviseur van de gastvrouw om diners af te schaffen haalt het niet. Men laat het over aan de gastvrouw.
25-11-1982 de Nederlanden van 1870 J. Kappers, geneeskundig adviseur testcases
16-09-1982 t Hooge Huys Dr. H. Meinardi, neuroloog Epilepsiecentrum Meer en Bosch te Heemstede De mortaliteit van epilepsie
Prof. Dr. J.M. Minderhoud, neuroloog AZG te Groningen Posttraumatische epilepsie
15-05-1982 Equity & Law Prof. Dr. S.A. Duursma, geneeskundig adviseur testcases
11-03-1982 MOVIR-DTO G.Th.M. Bossers (m.m.v. M. Kooyman en H. Been), ortopedisch chirurg St. Maartenskliniek te Nijmegen Wervelletsels en de gevolgen; Invaliditeitsschatting van wervelletsels
28-01-1982 Stad Rotterdam J. Kappers, geneeskundig adviseur testcases
19-11-1981 Zwitserleven Dr. C.J.M. Lips, AZU te Utrecht Het verzekeringsrisico bij het multiple endocrine neoplasie syndroom, MEN type 2
Prof. Dr. A.C. Arntzenius Het cardiovasculair sterfterisico
03-09-1981 Royal Nederland J. Kappers, geneeskundig adviseur testcases
29-04-1981 Interpolis testcases
14-03-1981 General Accident Prof. Dr. G.M. Bleeker, oogarts Het Zien: maatstaven ter beoordeling van functieverlies, invaliditeit en validiteit
21-11-1980 R.V.S. W.F. Stenfert Kroese, internist Daniel de Hoedkliniek te Rotterdam, geneeskundig adviseur 25 jaar chemotherapie in de hematologie
Dr. M. de Jong, internist Daniel de Hoedkliniek te Rotterdam, geneeskundig adviseur Alcohol en levensverwachting
11-09-1980 de Goudsche J. Kappers, geneeskundig adviseur testcases
04-06-1980 Nationale Nederlanden Prof. Dr. N. Speyer, 's-Gravenhage Zelfmoord en verzekeringen
24-04-1980 de Utrecht J.N.M. van Klaveren, geneeskundig adviseur testcases
22-11-1979 AGO C.C. Delprat, hoofd werkgroep schildkliertumoren Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Maligne en niet-maligne schildklieraandoeningen
Gecombineerde bijeenkomst Leven en Varia
30-08-1979 Centraal Beheer J.C.P. Eeftinck Schattenkerk, geneeskundig adviseur testcases
Gecombineerde bijeenkomst Leven en Varia
07-06-1979 De Centrale testcases
Gecombineerde bijeenkomst Leven en Varia
17-05-1979 V.V.A.A. Dr. H.F. Dankmeyer, geneeskundig adviseur van de Diabetes Vereniging Nederland Diabetes Vereniging Nederland en Diabetes Mellitus
Gecombineerde bijeenkomst Leven en Varia
07-12-1978 Nationale Nederlanden Mr. Hoogendijk, Verbond van Verzekeraars De fusie tussen N.V.B.L. en de Unie van Schadeverzekeraars
Gecombineerde bijeenkomst Leven en Varia
Dr. L. van der Drift, geneeskundig adviseur De Medisch Adviseur van de Ombudsman
Gecombineerde bijeenkomst Leven en Varia
23-11-1978 Holland Lloyd Bijeenkomst Varia-vereniging
05-10-1978 ENNIA Dr. R.D.C. Brackenridge Misleidend gebruik van risicotabellen
Prof. Dr. W. Birkenhaeger Levensverzekeringen kunnen bijdragen tot de patients-compliance bij hypertensie-behandeling
25-05-1978 Victoria Vesta J.N. van Klaveren en N.H. Wepster, geneeskundig adviseurs testcases
04-03-1978 Cooperatieve Ver. Gezondh. Centr. Ned. Bijeenkomst Varia-vereniging
10-12-1977 Concordia C. Scharroo, actuaris Tiel-Utrecht Leven met sterfte
W.J. Hoogenraad, radiotherapeut A.Z.U. te Utrecht Levensprognose van patienten met maligniteit
27-10-1977 NOG / de Jong Bijeenkomst Varia-vereniging
16-06-1977 AMEV J. Geerling, geneeskundig adviseur testcases
05-03-1977 Noordhollandse van 1816 Bijeenkomst Varia-vereniging
11-12-1976 Equity & Law Dr. E.J. Dorhout Mees, nephroloog A.Z.U. te Utrecht Oorzaak, prognose en behandeling van ernstige hypertensie
Dr. R. Vandongen, Zuiderzee Ziekenhuis te Rotterdam Lichte hypertensie - detectie, prognose
P.W. de Leeuw, Zuiderzee Ziekenhuis te Rotterdam Hypertensie therapie
28-10-1976 Zeven Provincien Bijeenkomst Varia-vereniging
08-05-1976 Tiel-Utrecht N.H. Wepster, geneeskundig adviseur testcases
29-11-1975 Winterthur Dr. W.D. Reitsma, lector R.U. te Groningen Adipositas
Dr. V. Cejka, lector G.U. Amsterdam Diabetes Mellitus
09-10-1975 de Amersfoortse Bijeenkomst Varia-vereniging
19-04-1975 de Goudsche J. Geerling, geneeskundig adviseur testcases
22-03-1975 Europeesche Bijeenkomst Varia-vereniging
15-11-1974 Centraal Beheer Dr. J.C.P. Eeftinck Schattenkerk, geneeskundig adviseur Premie-vrijstelling bij invaliditeit
Gecombineerde bijeenkomst Leven en Varia
Dr. F. van't Hooft, neuroloog te Zeist Commotio cerebri en andere gevolgen van schedeltraumata
Dr. A.P.M. Verheugt, cardioloog te Amsterdam Het hyperkinetisch syndroom
10-05-1974 AMEV F. Bouman, geneeskundig adviseur testcases
16-03-1974 Vezeno Bijeenkomst Varia-vereniging
08-12-1973 AGO R. Somers, Ant. v. Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam De prognose van maligne haematologische aandoeningen
W. van Meeuwen, geneeskundig adviseur Verzekeringsgeneeskundige aspecten van de hyperlipidemien
08-11-1973 Victoria Vesta Bijeenkomst Varia-vereniging
12-05-1973 V.V.A.A. F. Bouman, geneeskundig adviseur testcases
07-04-1973 AGO Bijeenkomst Varia-vereniging
18-11-1972 ENNIA (Nillmij) Dr. A.J.Ch. Haex, A.Z.L. te Leiden Colitis Ulcerosa en M. Crohn
Dr. P. Brakman, Gaubius Instituut R.U. Leiden Hyperlipoproteinemie en premature vaataandoeningen
11-11-1972 AMEV Bijeenkomst Varia-vereniging
08-06-1972 Nationale Nederlanden Bijeenkomst Varia-vereniging
06-05-1972 AMEV F. Bouman, geneeskundig adviseur testcases
11-12-1971 Nationale Nederlanden Dr. J. Kreuning, maag-darmarts A.Z.L. te Leiden Leverziekten en de prognose daarvan
20-11-1971 Zwolse Algemene Verz.Mij. Bijeenkomst Varia-vereniging
15-06-1971 de Utrecht Dr. E. Kits van Waveren, geneeskundig adviseur testcases (tijdens vergadering 01.05.1971 bij de Utrecht was hiervoor geen tijd meer)
01-05-1971 de Utrecht Zie verslag vergadering 15-06-1971
25-04-1970 de Utrecht Dr. E. Kits van Waveren, geneeskundig adviseur testcases
08-11-1969 Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen Prof. Dr. J. de Koek van Leeuwen, Nederlands Instituut voor Preventieve geneeskunde te Leiden
Dr. J.L.H. Boelen te Gouda De prognose van de diabetes
17-05-1969 de Utrecht Dr. E. Kits van Waveren, geneeskundig adviseur testcases
23-11-1968 de Hoop Dr. A.O.H. Tellegen, geneeskundig adviseur Vroege sterfte
Sparling De waarde van een enkel electrocardiogram
van Voorden De invloed van een verhoging van de sterftekansen op de premieen voor verschillende verzekeringsvormen
Dr. P.A. Voute, geneeskundig adviseur Levensverzekering en kanker
J. van Overbeeke Medisch-statistische onderzoekingen
09-12-1967 Victoria de Jong, geneeskundig adviseur Behandelingsresultaten van het primair inoperabele longcarcinoom
Dr. W.J. Bruins Slot, geneeskundig adviseur Invaliditeitscijfers van de R.V.S., gerangschikt naar oorzaak en leeftijd
25-02-1967 de Nederlanden van 1870 Prof. Dr. J. Wieberdink, AZU te Utrecht De chirurgische behandeling van perifere vaatziekten
Dr. P.G. Hoorweg De prognose van de niertuberculose
05-02-1966 Nationale Levensverzekering Bank Dr. F.A. van Gulik Prognostische aspecten van het blaaspapilloom en het blaascarcinoom
Dr. A.J. Dunning De irregulaire pols
27-02-1965 Eerste Nederlandse Dr. S.A. den Oudsten, Rotterdam Diagnose en behandeling van jicht
Dr. G.J.P. Schaap De prognose van virusziekten
Dr. P.A. Voute, geneeskundig adviseur Verzekeringsbedrog
Dr. P.A. Voute, geneeskundig adviseur Invaliditeit bij levensverzekering en interimwet
14-12-1963 Stad Rotterdam Dr. A.O.H. Tellegen, geneeskundig adviseur Schade door invaliditeit bij de "Pakketpool"
Dr. van Wirdum De betekenis van de psychosomatische beschouwingswijze voor de verzekeringsgeneeskunde
J. van Overbeke De Medische Statistiek voor het Levensverzekeringbedrijf
??-??-1962 Dr. C.L.C. van Nieuwenhuizen De prognose van het geopereerde hart
Dr. Bethlem De prognose van de multiple sclerose
13-05-1961 Nationale Levensverzekering Bank Dr. G.A. Schalij De prognose van de ulcusziekte t.o.v. de levensduur en invaliditeit
Dr. W.O.C. Magnus Prognose van de epilepsie t.o.v. de levensduur en invaliditeit
07-05-1960 Nationale Levensverzekering Bank Dr. A.D. Erkelens De prognose van het hartinfarct (gepubliceerd in het NTVG)
Dr. M.C. Verloop, geneeskundig adviseur De tegenwoordige prognose van enkele bloedziekten
09-05-1959 de Utrecht Dr. van Dommelen, Zuiderzee Ziekenhuis Leucaemie
Dr. Twiss Differentiaal diagnose en prognose van enkele interne nierziekten
19-04-1958 Nationale Levensverzekering Bank N.J. Bakker De levensprognose na nephrolithiasis
04-05-1957 Nationale Levensverzekering Bank Dr. C.J. Dekker, oud-geneeskundig adviseur Invaliditeit en levensverzekering
Dr. W.J. Bruins Slot, geneeskundig adviseur Asthma, chronische bronchitis en emphysema pulmonum
25-03-1956 Nationale Levensverzekering Bank Dr. J.J. Hirdes De prognose van geopereerde longtuberculose
Dr. P.A. Voute, geneeskundig adviseur Manager disease
03-04-1955 de Hoop Dr. H.J. Viersma, geneeskundig adviseur Nieuwe aspecten bij de behandeling van de hypertensie
Dr. P.A. Voute, geneeskundig adviseur Longkanker als doodsoorzaak en opgegeven rookgewoonten
14-03-1954 de Olveh van 1879 Dr. H.A.Ph. Hartog Paroxysmaal optredende hart-arythmieen
Dr. B. Grootenboer, actuaris R.V.S. te Rotterdam Methoden voor het aangeven van de voorwaarden waarop niet-normale risico's kunnen worden aanvaard
Dr. P.A. Voute, geneeskundig adviseur Bijzondere gevallen uit de dagelijkse praktijk van de levensverzekering geneeskunde
25-01-1953 Nationale Levensverzekering Bank Dr. M.J. Roessingh, geneeskundig adviseur Verslag van het vierde Internationale Congres voor Levensverzekering geneeskunde, te Stockholm juni 1952
Dr. F. Gerritzen Diabetes en levensverzekering
Dr. P.A. Voute, geneeskundig adviseur De grens tussen nog en niet verzekerbaar
Dr. P.J. Kooreman, Rotterdam Urogenitaal tuberculose
27-01-1952 de Utrecht Dr. Schalm, internist te Arnhem De beoordeling van lever- en galblaaspatienten in de levensverzekeringsgeneeskunde
Dr. M.J. Roessingh, geneeskundig adviseur Levensverzekering en ziekten van gal en lever
Dr. P.A. Voute, geneeskundig adviseur Longkanker als doodsoorzaak thans en vijftien jaar geleden
Dr. P.A. Voute, geneeskundig adviseur Aan de leeftijd gebonden reactievormen
Dr. van Nieuwenhuizen De prognose van de aan het hart en grote vaten geopereerden
14-01-1951 A.M.V.J. Dr. H.J. Boom, spijsverterings- en stofwisselingsarts te Amsterdam De risico's van de geopereerde maag
Dr. W. Feltkamp, geneeskundig adviseur Critiek op de voordracht van Dr. Boom
Dr. H.A. Snellen, lector cardiologie te Leiden De toekomst van lijders aan coronaire thrombose
08-01-1950 Nationale Levensverzekering Bank Dr. Ed. Hoelen, zenuwarts te 's-Gravenhage, geneesheer-directeur Ursula-kliniek en Jacoba Stichting te Wassenaar De prognose van geestesziekten
Dr. H. van der Hoeven Critiek op de voordracht van Dr. Hoelen
Dr. M.J. Roessingh, geneeskundig adviseur Verslag van het derde Internationale Congres voor Levensverzekering geneeskunde, te Rome 6-9 juni 1949
Dr. M.G. Neurdenburg, hoofd Bureau voor de Statistiek G.G. & G.D. te Amsterdam De nieuwe internationale lijst van doodsoorzaken en de toepassing en het gebruik van de ponskaart voor de medische statistiek
Dr. P.A. Voute, geneeskundig adviseur 2000 overlijdensgevallen van "de Hoop", gerangschikt naar minderwaardigheid en doodsoorzaak
28-11-1948 de Nederlanden van 1845 Dr. H.J. Coert, geneeskundig adviseur De geschiedenis van het Bureau voor abnormale risico's en de medische statistiek in de levensverzekeringsgeneeskunde
Dr. H.J.J. Fesevur De betekenis van de behandeling van hypertensielijders voor hun levensprognose
Dr. H.J. Viersma, geneeskundig adviseur Critiek op de voordracht van Dr. Fesevur
Dr. P. Muntendam, geneeskundig adviseur, Inspectie Volksgezondheid, latere Staatssecretaris van Volksgezondheid en oprichter/voorzitter Stichting Koningin Wilhelmina Fonds De sociale zijde van de gerontologie
Dr. P.A. Voute, geneeskundig adviseur Levensverzekering en ouderdomsvoorzorg
07-12-1947 de Utrecht Dr. A.L. de Groot, rheumatoloog en internist te Rotterdam Levens- en sterftekansen van lijders aan chronisch en acuut rheuma
A.W.F. Bochardt, geneeskundig adviseur Waardering voor uit Indie gerepatrieerden voor levensverzekering
A.J. Bleeker, geneeskundig adviseur Waardering van de herediteit bij tuberculose
Dr. W. Feltkamp, geneeskundig adviseur Waardering van de herediteit bij hart- en vaatziekten (weergegeven in NTVG 1948; 92: 947)
Jhr. Dr. J.G.F. van Spengler, geneeskundig adviseur Waardering van de herediteit bij hart- en vaatziekten
Dr. P.A. Voute, geneeskundig adviseur Waardering der herediteit bij kort en lang leven in de familie

 

Desk02 theme