Bestuur

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Zij kunnen éénmaal herkozen worden. U kunt het Bestuur bereiken via het contactformulier.

Mevr. M.A.L. Tolsma
Voorzitter
Mevr. M.A.L. Tolsma

Bestuurslid sinds mei 2014, herverkozen oktober 2017

Portefeuille: Kwaliteit en visitatie, Onderwijs, Externe vertegenwoordiging, ICLAM

Dhr. J.P.G.A. Kurris
Penningmeester
Dhr. J.P.G.A. Kurris

Sinds februari 2015, herverkozen februari 2018

Portefeuille: Website, St. Verzekeringsgeneeskunde Nederland-Vlaanderen (SVNV), PAL.

Dhr A. Schilder
Secretaris
Dhr A. Schilder

Sinds januari 2019

Portefeuille: Dagelijks bestuur, Externe vertegenwoordiging Verbond

Dhr. O. de Louwere
Bestuurslid
Dhr. O. de Louwere

Sinds oktober 2017

Portefeuille: ALV, PAA, Website.

Mw. V. Lapré
Bestuurslid
Mw. V. Lapré

Sinds oktober 2017

Portefeuille: PAA, JongVA.

Dhr. P. Pliva
Bestuurslid
Dhr. P. Pliva

Sinds februari 2015, herverkozen februari 2018

Portefeuille: PAP, EUMASS, VG-dagen.

Dhr. J. Buitenhuis
Permanent adviseur
Dhr. J. Buitenhuis

Portefeuille: Wetenschapsontwikkeling, GAV-scoop.

Desk02 theme