Permanente adviescomissies

Permanente Adviescommissie Personenschade (PAP)
De Permanente Adviescommissie Personenschade (PAP) is voortgekomen uit de Aandachtscommissie Personenschade van de GAV. Medisch Adviseurs van verzekeraars en rechtshulpverlenerskant zijn hierin vertegenwoordigd. De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de GAV.

Permanente Adviescommissie Levensverzekeringen (PAL)
De Permanente Adviescommissie Levensverzekeringen (PAL) is voortgekomen uit de Aandachtsommissie Leven van de GAV. Medisch Adviseurs van verzekeraars en herverzekeraars zijn hierin vertegenwoordigd. De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de GAV.

Permanente Adviescommissie Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (PAA)
De Permanente Adviescommissie Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (PAA) is sinds september 2012 nieuw opgericht. Medisch Adviseurs van verzekeraars en herverzekeraars zijn hierin vertegenwoordigd. De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de GAV.

Desk02 theme