Welkom op de website van de GAV

De Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken, kortweg Geneeskundig Adviseurs Verzekeringszaken (GAV), is in de eerste plaats een beroepsvereniging, gericht op het bevorderen van de kennis en het functieniveau van haar leden.

Wilt u alle nieuwberichten lezen, ook degene die de voorpagina niet halen? Klik dan op Nieuws.
Bent u lid? Log dan in! De website bevat veel pagina's die alleen beschikbaar zijn voor ingelogde leden. Dat geldt ook voor veel nieuwsberichten. Kunt u niet inloggen, klik dan hier voor hulp.

afbeelding van Bestuur

Bericht van de GAV opleidingsinstelling

Gezien de huidige omstandigheden ziet de GAV-opleidingsinstelling geen mogelijkheid om nieuwe artsen die opgeleid willen worden tot verzekeringsarts te plaatsen.

Monique Piegza
Voorzitter GAV

Verruiming van de coulanceregeling herregistratie-eisen

Beste collega's,

De KNMG heeft vandaag 30 september 2020 een nieuwsbericht over de verruiming van de coulanceregeling herregistratie-eisen i.v.m. de corona-crisis gepubliceerd.

In het kort komt het er op neer dat de KNMG tegemoetkomt aan de belasting van medisch specialisten, profielartsen en aiossen tijdens Covid-19. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft de regelingen rond herregistratie en opleidingen van maart 2020 verder verruimd.

Alle specialisten en profielartsen behouden tot 1 januari 2021 hun registratie in de registers van de RGS. Voor de herregistratie-eis gewerkte uren geldt tot 1 januari 2021 een coulanceregeling van 10%. Voor deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing) geldt tot 1 maart 2025 een coulanceregeling van 20%.

De periode waarin de RGS dispensatie kan verlenen voor de herregistratie-eisen voor het evalueren van het individueel functioneren en het functioneren van het team is verruimd tot 1 juli 2021. De nieuwe herregistratietermijn wijzigt niet. Deze gaat zoals gebruikelijk in aansluitend op de oorspronkelijke expiratiedatum.

Daarnaast kunnen aiossen in een medisch specialisme hun opleiding met maximaal 6 maanden verlengen als dat als gevolg van Covid-19 nodig is.

Voor meer informatie volg bijgaande link:

Volg hiervoor bijgaande link

https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/regelgeving-...

Bestuur GAV.

afbeelding van Bestuur

Werkgroep Toekomst Verzekeringsarts.

NVVG en GAV hebben in mei een gezamenlijke opdracht aan een werkgroep voorgezeten door N.H.Th. Croon (NVVG, GAV). Leden van de werkgroep zijn Annette de Wind (NVVG), Dorette Franx (NVVG), Chantal Gielen (NVVG) en Elsbeht Mattern (GAV).

Pagina's

Desk02 theme