De GAV

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Voorwaarden voor toelating als Lid:

Om te kunnen worden toegelaten als Lid van de Vereniging dient men:

  •  In het bezit te zijn van een geldige BIG registratie als arts,
  •  Tenminste gemiddeld 16 uren per week werkzaam te zijn als geneeskundig adviseur in de sector particuliere verzekeringszaken,
  •  Toe te zeggen te zullen handelen overeenkomstig de in de medische professie aanvaarde gedragsregels in het algemeen en de “Beroepscode voor geneeskundig adviseurs” in het bijzonder.
    Leden zijn contributie verschuldigd. De hoogte wordt vastgesteld door de ALV.

Aanmeldingsprocedure

Vul het registratieformulier volledig in en klik op verzenden. Vrijwel alle velden moeten verplicht ingevuld worden. De gegevens zijn alleen zichtbaar voor de Ledenadministratie, het Bestuur, de Registratiecommissie, de Onderwijscommissie en de Webmaster.
Als uw registratieformulier is ontvangen door de Ledenadministratie, dan zal door het bestuur aan de hand van de door u verstrekte gegevens over uw toetreding worden beslist. Daarna ontvangt u van ons een bericht of u al dan niet als lid bent geaccepteerd. Mocht u niet geaccepteerd zijn, dan zal dat geschieden met opgaaf van redenen.

Lidmaatschap

De vereniging kent Leden en Ereleden.
Artsen, die als geneeskundig adviseur werkzaam zijn in één van de sectoren van de particuliere verzekeringen, kunnen lid van de vereniging zijn. 
Personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor, hetzij de verzekeringsgeneeskunde in het algemeen, hetzij de vereniging in het bijzonder, kunnen door de algemene vergadering tot erelid van de vereniging worden benoemd. Ereleden hebben alle rechten van leden. Zij zijn geen contributie verschuldigd.

Overgang van Lid naar Oud-lid
Leden die niet meer voldoen aan het criterium voor lidmaatschap kunnen voor maximaal 5 jaar aan de vereniging verbonden blijven als oud-lid.
Oud-leden hebben geen stemrecht en kunnen geen functies namens de vereniging bekleden. Oud-leden zijn contributie verschuldigd. 

Belangstellende
Om in aanmerking te komen voor toelating als Belangstellende dient men:

  • Naar het oordeel van het bestuur een positieve bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de vereniging,
  • Toe te zeggen te zullen handelen overeenkomstig de in de vereniging aanvaarde gedragsregels.

Het bestuur beoordeelt jaarlijks of Belangstellenden nog voldoen aan deze criteria.
Belangstellenden hebben geen stemrecht, kunnen geen functies namens de vereniging bekleden. Zij betalen contributie.

Meer informatie

Meer informatie over het lidmaatschap is te verkrijgen bij de ledenadministratie, via het contactformulier. De contributie van de GAV bedraagt € 200,- bij vooruitbetaling te voldoen. Via het registratieformulier kunt u zich aanmelden als lid.

Ledenadministratie GAV
Ledenadministratie GAV
T.a.v. dhr. Tom van der Helm
Peursumstraat 29
2729 EJ Zoetermeer

LID WORDEN

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.