De GAV

Evaluatie Individueel Functioneren (EIF)

Evaluatie Individueel Functioneren (EIF)

Vanaf 2020 geldt de nieuwe herregistratie-eis van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) dat je eenmaal in de vijf jaar voorafgaande aan de verloopdatum van je registratie hebt deelgenomen aan een geaccrediteerd systeem van evaluatie van je individueel functioneren.
Daarnaast vereist de regelgeving ook periodieke evaluatie van het functioneren van de groep waarin de geneeskundig specialist of profielarts werkzaam is.

Voor sociaal geneeskundigen hebben de wetenschappelijke verenigingen KAMG, NVVG en GAV besloten deze herregistratie-eisen zo laagdrempelig, praktisch en effectief mogelijk uit te werken en daarbij aan te sluiten bij de opzet en het functioneren van de bekende ICT-groepen.

Bijgaand een korte handleiding waarin je meer leest over ons model voor het periodiek evalueren van jouw functioneren. Wat houdt dat in? Hoe gaat dat in zijn werk? En vooral hoe begin je?

Voor leden is er een aparte pagina gemaakt met documenten over EIF. Die pagina kunt u vinden onder Documenten

Hier vindt u de beknopte handleiding: EIF, hoe doe ik dat?. Ook verwijzen wij naar de uitstekend gedocumenteerde website van de NVVG inzake EIF.

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie, stuur een mail naar ons projectsecretariaat (secretariaat@nvvg.nl).

Bijlage: