De GAV

Criteria toekennen financiering wetenschappelijk onderzoek

Criteria toekennen financiering wetenschappelijk onderzoek

Criteria toekenning financiering wetenschappelijk onderzoek door GAV

GAV zal bij verzoeken voor financiering ad hoc een commissie instellen.

1. Samenstelling commissie die de beoordeling doet en advies geeft aan het GAV-bestuur
– Beoordelingscommissie bestaat uit 3 leden, bij voorkeur leden van de GAV
– De commissie is een formele GAV-commissie, met alle daarvoor geldende regels
– De commissie adviseert en rapporteert aan het GAV-bestuur
– De commissieleden hebben geen directe band met het ACPV
– De commissie kan het bestuur van het ACPV advies vragen
– De cie-leden hebben bij voorkeur ervaring en affiniteit met wetenschappelijk onderzoek
– Bij de samenstelling van de commissie is bij voorkeur rekening gehouden met de vertegenwoordiging vanuit Leven, AOV en Personenschade Normen

2. beoordeling van (bijdrage in) financiering door de GAV van onderzoek via het ACPV
In willekeurige volgorde, zonder pretentie uitputtend te zijn:
– Onderzoek moet bij voorkeur uitmonden in een artikel in een peer-reviewed tijdschrift
– Onderzoek moet voldoen aan wet- en regelgeving (medisch-ethisch normen)
– Onderzoek moet binnen domein van de private verzekeringsgeneeskunde vallen
– Onderzoek moet relevant en/of vernieuwend zijn: belang/reikwijdte is helder/eenduidig geformuleerd
– Aanvraag bevat:
o samenvatting met onderzoeksdesign (methode en analyse)
o een onderbouwing van de haalbaarheid van het onderzoek, inclusief inzet van mensen, middelen en een tijdslijn
o een concrete beschrijving van de (voorgestelde) begeleiding van het onderzoek (bewaking voortgang en kwaliteit)

– Het aangevraagde bedrag valt binnen het maximaal bedrag dat per aanvraag beschikbaar wordt gesteld (nader te bepalen door GAV-bestuur/ALV)
– Aanvraag bevat een totaalbegroting met onderbouwing van eventuele financiering van kosten boven de eventuele toekenning van GAV-financiering
– Onderzoek moet vrij zijn van (verdenkingen op) belangenverstrengeling

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.