De GAV

De GAV

De GAV

Geneeskundig Adviseurs Verzekeringszaken

De volledige naam van de GAV luidt : Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. De vereniging is opgericht op 24 september 1901.

Kamer van Koophandel
De GAV is ingeschreven in het verenigingsregister onder nummer 40409907.
Postadres
GAV
Postbus 152
5300 AD ZALTBOMMEL
Tel: 06-41068900
Financiële gegevens
Rekening nummer : NL39 RABO 0136 1927 85
Ten name van : GAV (Ned. Ver. Geneeskundig Adviseurs Verz.)
Plaats : ‘s Gravenhage

Leden
De GAV is een vereniging met ruim 200 leden. De leden zijn artsen die optreden als adviseur in particuliere verzekeringszaken. Zij houden zich bezig met de beoordeling van acceptatie van levens-, arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen en de beoordeling van uitkeringsaanvragen daarvan, verder met de beoordeling van letselschade en medische aansprakelijkheid. Zij verrichten hun advieswerkzaamheden voor verzekeraars, advocaten, de rechtbank en andere partijen als vrijgevestigd arts of in loondienst van een adviesbureau of verzekeringsmaatschappij.

Structuur

Organogram GAV

Bestuur
Afgevaardigden
Permanente Adviescommissies
Onderwijscommissie
Registratie(commissie)
VG-Dagencommissie
SBVO en GAVscoop

Ook is er een Opleidingscommissie i.s.m. NVVG

De Wetenschappelijke Afdeling
Binnen de GAV gebeurt veel op het gebied van wetenschap en onderwijs. Dit is samengebracht in de Wetenschappelijke Afdeling. Jan Buitenhuis is coördinator van de Wetenschappelijke Afdeling en verzorgt de communicatie en coördinatie tussen het bestuur en de verschillende onderdelen. De Wetenschappelijke Afdeling bestaat uit: de GAVscoop, het Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde, de onderwijscommissie en de VG-dagencommissie.

ALV, Kascommissie en Ereleden
Op voordracht van het bestuur kan de ALV personen benoemen tot ereleden. Ereleden hebben dezelfde rechten als leden. Een overzicht van ereleden in de geschiedenis van de GAV is te vinden op de pagina met het historisch overzicht

Het Bestuur legt verantwoording af aan de ALV (Algemene Ledenvergadering), het hoogste orgaan van de vereniging. De ALV benoemt en laat zich bij de financiële controle bijstaan door de Kascommissie, die aan de ALV adviseert.

In de Kascommissie hebben zitting:

  • Dhr. R.G. Steenks
  • Dhr. T.W.J.S. van der Helm
  • Dhr. J.H.G.J. Goossen

U kunt het Bestuur bereiken via het contactformulier. Aanmelden voor ledenvergaderingen kan via het ALV-formulier.

Reglementen
In het menu staan links naar het Huishoudelijk reglement Registratie van de GAV.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.