De GAV

Onderwijs

Onderwijs

De GAV hecht veel waarde aan opleiding en ontwikkeling van haar leden. Daarom heeft de GAV een actief professionaliseringsbeleid om in te kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen. De zorg voor kwaliteitsverbetering van de geneeskundige advisering neemt een centrale plaats in binnen de doelstellingen van de GAV. Zaken die de GAV op het gebied van de kwaliteitsverbetering wil realiseren zijn ondermeer verdergaande deskundigheidsbevordering door middel van competentiegericht onderwijs en academisering.

De GAV-onderwijscommissie zorgt ervoor dat voor dat de GAV-leden toegang kunnen krijgen tot kwalitatief hoogstaande opleidingsproducten op hun vakgebied. Meer informatie over de onderwijscommissie vindt u hier.

Sinds 2009 is de organisatie van het cursorisch deel van de beroepsopleiding grotendeels in handen gegeven van opleidingsinstituut NSPOH. De GAV-onderwijscommissie blijft nauw betrokken bij het vaststellen van de inhoud en de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. De GAV-onderwijscommissie is door de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) erkend als opleidingsinrichting voor het praktische deel van het onderwijs (praktijkscholing). Binnen de GAV zijn zes erkende praktijkopleiders actief op wie de leden een beroep kunnen doen tijdens hun opleiding.

De GAV-onderwijscommissie organiseert nog wel zelf cursussen, waaronder de Schrödercursussen.

De GAV is als instelling ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Vanwege deze registratie hoeft de GAV geen btw te heffen over de cursussen.
Er is een GAV-klachtenregeling onderwijs. Die kunt u hier vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.