De GAV

Opleidingseisen RGA

Opleidingseisen RGA

Opleidingseisen voor de RGA-registratie

Hebt u nog geen SGRC-registratie als verzekeringsarts dan kunt u zich bij de NSPOH inschrijven voor de vierjarige beroepsopleiding verzekeringsarts. Deze recent vernieuwde opleiding besteedt zowel aandacht aan de taken van de verzekeringsarts in het private domein als aan de taken van de verzekeringsarts in het publieke domein.

Binnen de opleiding kiest u in ieder geval de voor de private verzekeringsgeneeskunde relevante onderwijsonderdelen. Tevens dient u de door de GAV-onderwijscommissie georganiseerde AMA-cursus en de mortaliteitsanalysecursus met succes af te ronden*.

Geregistreerde verzekeringsartsen (oude opleiding) kunnen volstaan met de NSPOH module private verzekeringen uit de VA-opleiding in combinatie met de AMA-cursus en de mortaliteitsanalysecursus.

In het verleden was een verzekeringsgeneeskundige registratie niet verplicht voor de RGA-registratie. Voor RGA’s die alsnog deze sociaal-geneeskundige registratie willen verwerven werd eenmalig een aparte opleiding gegeven (zij-instroomprogramma). U kunt zich niet meer inschrijven voor dit zij-instroomprogramma.

Voor vragen over opleidingen kunt u contact opnemen met de onderwijscommissie.,

* naast het met succes afronden van de benodigde opleidingen stelt de GAV-registratiecommissie nog een aantal andere eisen voor de registratie als RGA. B.v. een minimum aantal uren per week dat wordt gewerkt in de private verzekeringsgeneeskunde.