De GAV

Opleiding

Opleiding

De GAV heeft sinds 1997 een eigen registratiecommissie, die zich bezig houdt met de registratie en herregistratie van Register Geneeskundig Adviseurs (RGA®). Tevens ziet de commissie het als haar taak zich uit te spreken over accreditatie voor zover deze niet plaatsvindt door het AbSg (Accreditatiebureau Sociale geneeskunde).

Registratie

De RGA-registratie-eisen kunt u hier vinden.

Herregistratie

Hier kunt u lezen aan welke eisen aanvrager moet voldoen om in aanmerking te komen voor herregistratie in het RGA-kwalificatieregister.

Accreditatie

Hier lees je een samenvatting waaraan een deskundigheidsbevorderende activiteit aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor accreditatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.