De GAV

Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde

Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde

De GAV heeft in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen het Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde (ACPV) opgericht. Het ACPV heeft een eigen site: ACPV.

De Engelstalige site van het Dutch Academic Center for Insurance Medicine (DACIM) vindt u hier.

Missie
Het bieden van een wetenschappelijke basis voor de private verzekeringsgeneeskunde.

Doelstelling
Het Academisch centrum voor private verzekeringsgeneeskunde (ACPV) heeft als doel om in de vorm van een academisch samenwerkingsverband particulier verzekeringsgeneeskundige kennis te ontwikkelen en daardoor bij te dragen aan wetenschappelijke onderbouwing van het vakgebied, en de kwaliteit van handelen van professionals werkzaam in dit veld te bevorderen

De activiteiten richten zich op onderwijs, onderzoek met betrekking tot risicoschatting op het terrein van acceptatie, en claims op het gebied van levens, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen- en personenschade.
Het ACPV wil wetenschappelijke kennis ontwikkelen door onderzoek te initiëren, uit te voeren of te coördineren en resultaten van wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te stellen voor het particuliere verzekeringsgeneeskundig beroepsveld. Hiervoor zal het ACPV kennisontwikkeling door wetenschappelijk onderzoek stimuleren en ondersteunen, en een eigen onderzoekprogramma gaan opzetten.
Het ACPV heeft verder tot doel de kennis over de particuliere verzekeringsgeneeskunde te bevorderen door o.a. bij te dragen aan medische, paramedische of andere opleidingen, en een centrale plaats te bieden voor voorlichting aan derden.

Om haar doelen te bereiken streeft het ACPV samenwerking na met andere faculteiten, academische centra of onderzoeksinstituten, zowel nationaal als internationaal.

Onderzoekidee
U kunt een onderzoekidee indienen voor een onderzoek door het Academisch Centrum.
Welk vraagstuk of probleem schreeuwt om een oplossing? Welke onduidelijkheid moet nu eindelijk eens opgehelderd worden? Waar loopt u tegenaan in uw werk en zou door onderzoek kunnen worden opgehelderd? Of, welk onderzoek lijkt u belangrijk voor de beroepsgroep of de GAV? U kunt hier een onderzoekidee indienen.

Oproep
Bent u GAV-lid en wilt u vanuit eigen interesse, expertise of ervaring, meedenken en praten over wetenschappelijk onderzoek en de verdere academisering van de private verzekeringsgeneeskunde? U kunt hier via een opgavenformulier reageren.