Blog van Bestuur

afbeelding van Bestuur

Astrid Blaauw bij aanbieding Medische Paragraaf aan Fred Teeven

Op 6 juni 2012 werd in Den Haag officieel de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade gepresenteerd en uitgereikt aan staatssecretaris Teeven. Onder het toeziend oog van deelnemers, belangstellenden en pers lichtte professor Arno Akkermans de tot totstandkoming van de Paragraaf toe. Astrid kreeg vervolgens de gelegenheid om de visie van de GAV op de Medische Paragraaf te geven. Haar speech:

afbeelding van Bestuur

Jan Buitenhuis Mednet Toparts 2011!

Met grote trots kunnen wij melden dat op 12 januari 2012 tijdens de Mednet nieuwjaarsbijeenkomst bekend werd gemaakt dat Jan Buitenhuis is verkozen tot Toparts Verzekeringsgeneeskunde 2011. In de top 3 gevolgd door Jerry Spanjer op de 2e plaats en Jan Bronsema op nummer 3.

afbeelding van Bestuur

Wijziging van De Letselschade Richtlijnen

Auteur: Jan Bronsema

De Letselschade Raad heeft per 1 januari 2012 De Letselschade Richtlijnen Studievertraging en Huishoudelijke Hulp gewijzigd.

De Letselschade Richtlijn Studievertraging
De normbedragen voor schade wegens studievertraging zijn aangepast in verband met de stijging van de Cao-lonen in 2011. Schade wegens studievertraging treedt op doordat een slachtoffer later op de arbeidsmarkt actief zal zijn ten gevolge van een door een ongeval onderbroken opleiding.

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp
De normbedragen in De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp zijn eveneens aangepast in verband met de stijging van de CAO-lonen in 2011. De schadevergoeding voor huishoudelijke hulp ziet op de mantelzorg die door familie, vrienden en kennissen wordt verleend.

Per 1 januari 2013 worden de normbedragen in de alle Letselschade Richtlijnen opnieuw tegen het licht gehouden.

Klik voor meer informatie over De Letselschade Richtlijnen

Bron: http://www.deletselschaderaad.nl/index.cfm?page=News&item=Wijziging+van+...

NB: Discussieer mee met GOAL op LinkedIn

afbeelding van Bestuur

Verzekeringsgeneeskunde in MedNet Topartsen verkiezing 2011

Alle specialisten die door hun collega's zijn voorgedragen hebben inmiddels bericht ontvangen van Mednet en een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de bekendmaking op 12 januari 2012. Met trots kunnen wij berichten dat onder hen ook een behoorlijk aantal GAV-leden is! Er is dus een goede kans dat een verzekeringsarts werkzaam in de particuliere sector Toparts 2011 wordt!

afbeelding van Bestuur

CGS erkent GAV als wetenschappelijke vereniging

Het GAVbestuur heeft met steun van de NVVG bij het College Geneeskundige Specialismen (CGS) van de KNMG het verzoek ingediend te worden erkend als represenatieve vereniging van verzekeringsartsen.

Het college berichtte op 5 december 2011 aan het GAVbestuur aan dit verzoek graag gehoor te geven. Vanaf nu zal de GAV bij besluitvorming rond de verzekeringsgeneeskunde door het CGS worden aangemerkt als wetenschappelijke vereniging en zal door het CGS in de toekomst formeel gezamenlijk advies van NVVG en GAV worden ingewonnen.

We hopen en verwachten dat hiermee in de toekomst de belangen van de particuliere verzekeringsgeneeskunde eerder, vaker en beter kunnen worden behartigd!

Zijn er onderwerpen die bij het CGS op de agenda zouden moeten komen? Laat het weten aan het GAV bestuur! Mail naar secretaris@gav.nl
U kunt de brief van het CGS lezen in het besloten deel van de bibliotheek (alleen voor leden, u moet hiervoor ingelogd zijn).

Pagina's

Desk02 theme