Welkom op de website van de GAV

De Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken, kortweg Geneeskundig Adviseurs Verzekeringszaken (GAV), is in de eerste plaats een beroepsvereniging, gericht op het bevorderen van de kennis en het functieniveau van haar leden.

Wilt u alle nieuwberichten lezen, ook degene die de voorpagina niet halen? Klik dan op Nieuws.
Bent u lid? Log dan in! De website bevat veel pagina's die alleen beschikbaar zijn voor ingelogde leden. Dat geldt ook voor veel nieuwsberichten. Kunt u niet inloggen, klik dan hier voor hulp.

Medeling van het bestuur vanwege COVID-19

Beste leden,

Het COVID-19 heeft de wereld flink in z’n greep. De maatregelen om de pandemie te beheersen hebben verstrekkende gevolgen. U wordt er op dit moment voortdurend mee geconfronteerd.

Een van die gevolgen is dat wij genoodzaakt zijn de Algemene Ledenvergadering van 14 mei 2020 te annuleren. En de situatie is nog zo onzeker dat verplaatsing naar een later tijdstip vooralsnog geen reële optie is. Ook de diverse andere overlegstructuren, intern en extern, zijn afgezegd.

Over relevante zaken en ontwikkelingen zullen wij met u via de Nieuwsbrief en de website communiceren. Via de diverse bekende kanalen blijven wij natuurlijk onverminderd bereikbaar.

Het belangrijkste is: wij hopen dat u in de komende periode zo gezond en ongeschonden mogelijk door deze crisis heen mag komen!

Bestuur GAV
25 maart 2020

GAV, NOVAG en NVVG advies met betrekking tot COVID-19

Geachte leden,

Het bestuur van de GAV volgt de adviezen van het RIVM en de KNMG en adviseert haar leden alle werkgroepen en bijeenkomsten te annuleren vanwege COVID-19.

Hierbij het statement en advies van GAV, NOVAG en NVVG.

GAV, NOVAG en NVVG adviseren: vermijd één-op-één spreekuurcontacten
In verband met de COVID-19 epidemie hebben alle beroepsverenigingen van verzekeringsartsen een advies opgesteld met betrekking tot spreekuurcontact met cliënten. Hiermee willen we bijdragen aan het verminderen van verspreidingskansen voor het SARS-CoV-2 virus. Dit advies geldt voor alle (verzekerings)artsen (i.o.) in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van verzekeringsartsen werken.

Advies spreekuren tot maandag 6 april 2020
Voortvloeiend uit maatregelen voor de algemene volksgezondheid adviseren de GAV, NOVAG en NVVG aan verzekeringsartsen en medisch adviseurs om één-op-één spreekuurcontacten zo veel mogelijk te vervangen door telefonische spreekuren of andere vormen van contact op afstand. Zoals altijd blijft het de professionele verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts/MA om te beoordelen of hij op enig moment voldoende informatie heeft om tot een verantwoord advies te kunnen komen.

Wanneer het contact zich vanwege dit GAV/NOVAG/NVVG-advies beperkt tot een telefonisch spreekuur, zal men de inhoud en reikwijdte van zijn advies soms aan moeten passen. Ook kan de verzekeringsarts/MA besluiten dat in een specifieke situatie een telefonisch spreekuur niet afdoende is om tot een verantwoorde beoordeling te komen. In dat geval zal hij of zij niet kunnen adviseren rapporteren of alsnog moeten besluiten tot een één-op-één spreekuur contact. Daarbij weegt hij of zij de belangen van de volksgezondheid af tegen de noodzaak om toch tot een advies, rapport of beoordeling te komen.

Dit advies geldt in elk geval tot maandag 6 april 2020. In week 14 volgt nader bericht over eventuele verlenging van dit advies. Dat zal afhangen van de situatie rond de COVID-19 epidemie van dat moment.

GAV Bestuur
18 maart 2020

Vergoedingen GAV bij organiseren van cursussen en opleidingen

Ontwikkelingen zoals het toenemende belang om als GAV de voor onze leden relevante cursussen in eigen huis te houden, maar ook het toenemend aantal zelfstandige geneeskundig adviseurs binnen ons ledenbestand en de gunstige financiële situatie van de vereniging verlangen een meer passende tegemoetkoming voor actieve leden bij cursussen en opleidingen.

Met betrekking tot de commissies is een vrijwilligersvergoeding al jaren geregeld en zijn de bedragen recent verhoogd.

Pagina's

Desk02 theme