Welkom op de website van de GAV

De Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken, kortweg Geneeskundig Adviseurs Verzekeringszaken (GAV), is in de eerste plaats een beroepsvereniging, gericht op het bevorderen van de kennis en het functieniveau van haar leden.

Wilt u alle nieuwberichten lezen, ook degene die de voorpagina niet halen? Klik dan op Nieuws.
Bent u lid? Log dan in! De website bevat veel pagina's die alleen beschikbaar zijn voor ingelogde leden. Dat geldt ook voor veel nieuwsberichten. Kunt u niet inloggen, klik dan hier voor hulp.

Uitnodiging voor de vragenlijst vanuit het onderzoeksproject ‘ De chronisch zieke werkende centraal’

Beste collegae,

Zoals bekend is de GAV betrokken bij het proeftuinproject ‘De chronisch zieke werkende centraal’.
In dit kader is ons gevraagd om jullie als leden te benaderen voor deelname aan een enquête.
Hieronder vind u meer informatie over het onderzoek en de vragenlijst.

Wij willen jullie uitnodigen om hieraan deel te nemen via de volgende link:

https://limesurvey.amc.nl/cru/index.php/129737?lang=nl
De vragenlijst is te bereiken tot medio juli.

Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Monique Piegza, verzekeringsarts/RGA
Voorzitter GAV

Van de projectleiding:

Waarom doen we dit onderzoek?

Eén op de vijf werkenden heeft nu een chronische ziekte. Dat aantal zal de komende jaren groeien, want steeds meer mensen werken langer door. Veel werkenden met een chronische ziekte die in hun werk tegen hun gezondheidsproblemen oplopen, behoren tot een kwetsbare groep als het gaat om het omgaan met de uitdagingen waarvoor de chronische ziekte ze stelt. Zij hebben hierbij hulp nodig. Dit betekent dat de rol van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts bij deze groep werkenden verandert naar meer steunend en meer coachend. In dit onderzoeksprogramma zijn hulpmiddelen ontwikkeld voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen om werkenden met een chronische ziekte zo goed mogelijk te kunnen helpen bij aan het werk blijven óf bij het terugkeren naar werk. Dit zijn bijvoorbeeld hulpmiddelen om te gebruiken tijdens het spreekuur of een werkwijzer om ervoor te zorgen dat een werkende met een chronische ziekte minder drempels ervaart in de eigen werkomgeving. Uw antwoorden zijn belangrijk. De resultaten gebruiken we om concrete plannen te maken voor het gebruik van de hulpmiddelen in de praktijk.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Wij hebben interviews gehouden met (vertegenwoordigers van) werkenden met een chronische ziekte, werkgevers, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, huisartsen en medisch specialisten. Dit heeft een overzicht opgeleverd van factoren die het gebruik van de hulpmiddelen kunnen bevorderen of juist in de weg kunnen staan. Graag willen wij weten welke factoren u het belangrijkst vindt voor een goede aansluiting bij de praktijk. Dit doen wij met deze vragenlijst.

Wat vragen we van u?

We hebben het overzicht van factoren verdeeld in zeven onderwerpen. In deze vragenlijst leggen we de zeven onderwerpen aan u voor. Per onderwerp vragen we u aan te geven welke factoren u bij dit onderwerp het belangrijkst vindt voor een goede aansluiting met de praktijk. De factoren worden uitgelegd met behulp van een korte toelichting en voorbeelden uit de interviews. Aan het einde van de vragenlijst wordt u tot slot gevraagd welke van de zeven onderwerpen u het belangrijkst vindt voor een goede aansluiting bij de praktijk.

Hoe gaan we met uw gegevens om?
Uw gegevens worden anoniem worden verwerkt. De resultaten zullen niet herleidbaar zijn naar personen.

Stel uw vragen!

Meer informatie over het onderzoeksprogramma kunt u vinden op www.dewerkendecentraal.nl.

Heeft u vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via Nina Zipfel & Bedra Horreh.
Wij danken u alvast voor het invullen van deze vragenlijst!

https://limesurvey.amc.nl/cru/index.php/129737?lang=nl

Met vriendelijke groet, ook namens het onderzoeksteam van ‘De chronisch zieke werkende centraal’,

Prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen
Projectleider

Drs. Nina Zipfel
Postdoc onderzoeker
E-Mail: n.zipfel@amsterdamumc.nl
Tel.: 06-45226557

Bedra Horreh
Onderzoeksassistente
E-Mail: b.horreh@amsterdamumc.nl

afbeelding van Bestuur

AMA-6 leidraad is beschikaar

Beste collega's,

De leidraad bij de 6e editie van de AMA Guides, opgesteld door de Werkgroep Invaliditeit en Arbeidongeschiktheid van de Nederlandsche Orthopedische Vereniging (WIA-NOV) is beschikbaar.

De leidraad is geldend per 1-1-2020.

De leidraad kunt u vinden onder documenten & Archief , publicaties (alleen voor leden).

Of volg deze link (daarvoor moet u wel inloggen) : https://www.gav.nl/?q=system/files/Leidraad%20AMA6_0.pdf

Bestuur

GAV, NOVAG, NVVG en VAV passen advies spreekuurcontacten aan

Geachte collega's,

Naar aanleiding van de versoepelde maatregelen rondom COVID-19 hebben de beroepsverenigingen van de verzekeringsartsen besloten om, conform de advisering met betrekking tot de zogenaamde contactberoepen, hun advies met betrekking tot spreekuurcontacten met cliënten aan te passen.

Dit advies geldt voor alle (verzekerings)artsen (in opleiding) in Nederland, tevens voor degenen die in taakdelegatie of onder supervisie van verzekeringsartsen werkzaam zijn. Daarnaast is dit advies van toepassing op (verzekerings)artsen die keuringen verrichten in het kader van onder andere medische expertises, controles en/of andere beoordelingen binnen de diverse vakgebieden.

Dit betekent dat spreekuurcontacten vanaf 11 mei 2020 weer mogelijk zijn onder de voorwaarde dat gewerkt wordt conform de leidraad “Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege Sars-VoV-2” van de Federatie Medisch Specialisten.

Hierbij de link naar de betreffende pagina van de webisite van de Federatie Medisch Specialisten:

https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20persoo...

Namens de besturen,

Monique Tolsma,
voorzitter GAV

Wim van Pelt,
voorzitter NOVAG

Rob Kok,
voorzitter NVVG

Lode Wigersma,
voorzitter VAV

afbeelding van Bestuur

Bericht KNMG inzake herregistratie

RGS: tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis

Geachte lezer,

afbeelding van Bestuur

GAV, NOVAG, NVVG en VAV adviseren: vermijd één-op-één spreekuurcontacten

Bericht van 9 april 2020

In verband met de COVID-19 epidemie hebben alle beroepsverenigingen van verzekeringsartsen een advies opgesteld met betrekking tot spreekuurcontact met cliënten. Hiermee willen we bijdragen aan het verminderen van verspreidingskansen voor het SARS-CoV-2 virus.

Dit advies geldt voor alle (verzekerings)artsen (i.o.) in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van verzekeringsartsen werken.

Advies spreekuren tot dinsdag 28 april 2020

Pagina's

Desk02 theme