Welkom op de website van de GAV

De Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken, kortweg Geneeskundig Adviseurs Verzekeringszaken (GAV), is in de eerste plaats een beroepsvereniging, gericht op het bevorderen van de kennis en het functieniveau van haar leden.

Wilt u alle nieuwberichten lezen, ook degene die de voorpagina niet halen? Klik dan op Nieuws.
Bent u lid? Log dan in! De website bevat veel pagina's die alleen beschikbaar zijn voor ingelogde leden. Dat geldt ook voor veel nieuwsberichten. Kunt u niet inloggen, klik dan hier voor hulp.

afbeelding van Bestuur

AMA-6 leidraad is beschikaar

Beste collega's,

De leidraad bij de 6e editie van de AMA Guides, opgesteld door de Werkgroep Invaliditeit en Arbeidongeschiktheid van de Nederlandsche Orthopedische Vereniging (WIA-NOV) is beschikbaar.

De leidraad is geldend per 1-1-2020.

De leidraad kunt u vinden onder documenten & Archief , publicaties (alleen voor leden).

Of volg deze link (daarvoor moet u wel inloggen) : https://www.gav.nl/?q=system/files/Leidraad%20AMA6_0.pdf

Bestuur

GAV, NOVAG, NVVG en VAV passen advies spreekuurcontacten aan

Geachte collega's,

Naar aanleiding van de versoepelde maatregelen rondom COVID-19 hebben de beroepsverenigingen van de verzekeringsartsen besloten om, conform de advisering met betrekking tot de zogenaamde contactberoepen, hun advies met betrekking tot spreekuurcontacten met cliënten aan te passen.

Dit advies geldt voor alle (verzekerings)artsen (in opleiding) in Nederland, tevens voor degenen die in taakdelegatie of onder supervisie van verzekeringsartsen werkzaam zijn. Daarnaast is dit advies van toepassing op (verzekerings)artsen die keuringen verrichten in het kader van onder andere medische expertises, controles en/of andere beoordelingen binnen de diverse vakgebieden.

Dit betekent dat spreekuurcontacten vanaf 11 mei 2020 weer mogelijk zijn onder de voorwaarde dat gewerkt wordt conform de leidraad “Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege Sars-VoV-2” van de Federatie Medisch Specialisten.

Hierbij de link naar de betreffende pagina van de webisite van de Federatie Medisch Specialisten:

https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20persoo...

Namens de besturen,

Monique Tolsma,
voorzitter GAV

Wim van Pelt,
voorzitter NOVAG

Rob Kok,
voorzitter NVVG

Lode Wigersma,
voorzitter VAV

afbeelding van Bestuur

GAV, NOVAG, NVVG en VAV adviseren: vermijd één-op-één spreekuurcontacten

Bericht van 9 april 2020

In verband met de COVID-19 epidemie hebben alle beroepsverenigingen van verzekeringsartsen een advies opgesteld met betrekking tot spreekuurcontact met cliënten. Hiermee willen we bijdragen aan het verminderen van verspreidingskansen voor het SARS-CoV-2 virus.

Dit advies geldt voor alle (verzekerings)artsen (i.o.) in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van verzekeringsartsen werken.

Advies spreekuren tot dinsdag 28 april 2020

afbeelding van Bestuur

Vergoedingen GAV bij organiseren van cursussen en opleidingen

Ontwikkelingen zoals het toenemende belang om als GAV de voor onze leden relevante cursussen in eigen huis te houden, maar ook het toenemend aantal zelfstandige geneeskundig adviseurs binnen ons ledenbestand en de gunstige financiële situatie van de vereniging verlangen een meer passende tegemoetkoming voor actieve leden bij cursussen en opleidingen.

Met betrekking tot de commissies is een vrijwilligersvergoeding al jaren geregeld en zijn de bedragen recent verhoogd.

afbeelding van Bestuur

Goede Praktijken Beroepsziektezaken

Geachte leden,

Zoals aangekondigd heeft het Goede Praktijken Document Beroepsziektezaken het stadium bereikt waarin het aan de stakeholders ter consultatie wordt voorgelegd.

Ik wil u dan ook van harte uitnodigen om dit document te bestuderen en uw commentaar kenbaar te maken, digitaal of op een van de consultatierondes.

Pagina's

Desk02 theme