Welkom op de website van de GAV

De Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken, kortweg Geneeskundig Adviseurs Verzekeringszaken (GAV), is in de eerste plaats een beroepsvereniging, gericht op het bevorderen van de kennis en het functieniveau van haar leden.

Wilt u alle nieuwberichten lezen, ook degene die de voorpagina niet halen? Klik dan op Nieuws.
Bent u lid? Log dan in! De website bevat veel pagina's die alleen beschikbaar zijn voor ingelogde leden. Dat geldt ook voor veel nieuwsberichten. Kunt u niet inloggen, klik dan hier voor hulp.

afbeelding van Bestuur

Dr. Evert Boschprijs uitgereikt aan Jan Buitenhuis

Op het terrein van de particuliere verzekeringsgeneeskunde heeft Jan Buitenhuis nu al een ongeëvenaarde staat van dienst als het gaat om betrokkenheid bij en inzet voor de wetenschappelijke aspecten van ons vak. Het lukte hem om artikelen gepubliceerd te krijgen in vooraanstaande tijdschriften zoals het prestigieuze Spine, -tot drie keer toe!-, The clinical Journal of Pain, The Journal of Psychosomatic Research en het NTvG. Dit alles leidend tot het prachtige proefschrift: "The course of Whiplash. Its Psychological Determinants and Consequences for Work Disability", dat hij op 3 juni 2009 met verve verdedigde. Dat hij hiermee wordt gezien, mondiaal welteverstaan, als één van de experts op het gebied van whiplash, blijkt wel uit het feit dat hij werd gevraagd deel te nemen aan en te spreken op het grote internationale whiplashcongres in Bisbane, Australië, in februari dit jaar. Maar ook op iets kleinere schaal bij het ASIM in Basel werd hij gevraagd een presentatie te houden in december 2010. En vele malen eerder al in eigen land bij de GAVdagen, VGdagen en het symposium van Studiekring Noord, waarbij hij bij alle ook al jaren intensief bij de organisatie betrokken is. Als docent is hij verbonden aan de NSPOH en met een deeltijdaanstelling bij het UMCG zet hij zijn wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten voort, naast het lesgeven aan en begeleiden van studenten. Vanuit die positie is hij vanuit de GAV de trekker van de oprichting van het kenniscentrum particuliere verzekeringsgeneeskunde.
Een enorme lijst van zaken waarmee hij zich op bijzondere wijze heeft onderscheiden, en nog steeds onderscheidt, op het gebied van wetenschappelijke prestaties in de particuliere verzekeringsgeneeskunde. En dan is nog niet eens genoemd dat hij ook lid is van de onderwijscommissie en sinds kort ook in de SBVO GAVscoop redactie zit.

Deze prijs werd door de GAV slechts twee keer eerder uitgereikt. In 2002 aan de naamgever, dr. Evert Bosch, en in 2008 aan wijlen Phons Schröder.
Als blijk van grote waardering en erkentelijkheid feliciteerden wij Jan op de Algemene Ledenvergadering met de dr. Evert Boschprijs met de overhandiging van het bijbehorende certificaat en schaal met inscriptie.

afbeelding van Bestuur

Kees de Wilde Erelid van de GAV

Met heel veel inspiratie, energie en gedrevenheid was Kees ruim 14 jaar lang voorzitter van SBVO en hoofdredacteur van GAVscoop en hij introduceerde en onderhield zelf vanaf 2000 de GAVscoop-website. Vele malen brak hij een lans voor het invoeren en benutten van de opkomende digitalisatie in ons werkveld. Maar zijn betrokkenheid bij de GAV is veel breder dan dat. Een niet limitatieve opsomming van zijn GAVactiviteiten in de afgelopen jaren laat een actief lidmaatschap van diverse ICT-groepen zien, waarbij hij zijn expertise als internist net als in diverse andere gremia graag deelde met anderen, actief lidmaatschap van de MAZ en 6 jaar bestuurslidmaatschap. Het is het bestuur daarom een enorme eer en genoegen hem tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 mei jl. namens de leden te hebben benoemd als erelid van de vereniging!

afbeelding van Bestuur

Nieuwe beroepscode is een feit!

Het GAVbestuur is zeer verheugd dat op de algemene ledenvergadering van 24 mei jl. met grote meerderheid van stemmen de nieuwe Beroepscode is aangenomen. Een uitermate belangrijk document voor onze beroepsvereniging dat de professionaliteit die wij nastreven faciliteert en benadrukt. Het bleek niet eenvoudig om een code op te stellen die binnen de diversiteit van onze vereniging brede steun kan vergaren. Dit heeft meer dan eens een beroep gedaan op de tijd, het geduld en de flexibiliteit van de werkgroep. Maar zoals gezegd: het resultaat mag er zijn!

afbeelding van Bestuur

Erelid Phons Schröder overleden

Wij ontvingen het droeve nieuws van het plotselinge overlijden van ons erelid Alphons E. Schröder.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Annemieke en zijn kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Alphons E. Schröder

Malang, 13-10-1942
Nieuwegein, 19-12-2010

Zie verder de volgende pagina: In Memoriam.
Daar kunt u desgewenst ook uw reactie plaatsen.

afbeelding van Bestuur

Jan Bronsema Erelid van de GAV

Jan Bronsema is door de Algemene Ledenvergadering benoemt tot Erelid van de GAV, vanwege zijn enorme verdiensten in en buiten het Bestuur om te komen tot verdere "Professionalisering" en "Academisering".
Jan heeft hier onder andere aan bijgedragen door een belangrijke rol te spelen bij de totstandkoming van een Kenniscentrum, de Beroepscode en de nieuwe opleiding tot RGA.

Pagina's

Desk02 theme