Welkom op de website van de GAV

De Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken, kortweg Geneeskundig Adviseurs Verzekeringszaken (GAV), is in de eerste plaats een beroepsvereniging, gericht op het bevorderen van de kennis en het functieniveau van haar leden.

Wilt u alle nieuwberichten lezen, ook degene die de voorpagina niet halen? Klik dan op Nieuws.
Bent u lid? Log dan in! De website bevat veel pagina's die alleen beschikbaar zijn voor ingelogde leden. Dat geldt ook voor veel nieuwsberichten. Kunt u niet inloggen, klik dan hier voor hulp.

afbeelding van Bestuur

CGS erkent GAV als wetenschappelijke vereniging

Het GAVbestuur heeft met steun van de NVVG bij het College Geneeskundige Specialismen (CGS) van de KNMG het verzoek ingediend te worden erkend als represenatieve vereniging van verzekeringsartsen.

Het college berichtte op 5 december 2011 aan het GAVbestuur aan dit verzoek graag gehoor te geven. Vanaf nu zal de GAV bij besluitvorming rond de verzekeringsgeneeskunde door het CGS worden aangemerkt als wetenschappelijke vereniging en zal door het CGS in de toekomst formeel gezamenlijk advies van NVVG en GAV worden ingewonnen.

We hopen en verwachten dat hiermee in de toekomst de belangen van de particuliere verzekeringsgeneeskunde eerder, vaker en beter kunnen worden behartigd!

Zijn er onderwerpen die bij het CGS op de agenda zouden moeten komen? Laat het weten aan het GAV bestuur! Mail naar secretaris@gav.nl
U kunt de brief van het CGS lezen in het besloten deel van de bibliotheek (alleen voor leden, u moet hiervoor ingelogd zijn).

afbeelding van OWC

Masterclass Traumatologie - inschrijving geopend

De GAV-onderwijscommissie organiseert op donderdag 26 en vrijdag 27 april 2012 een masterclass traumatologie.
In deze tweedaagse traumacursus zullen specifieke onderwerpen en achtergronden op het gebied van de traumatologie worden belicht door ervaren traumachirurgen, orthopedisch chirurgen, radiologen en neurologen. Naast aandacht voor basiskennis zal een capita selecta worden gepresenteerd, om zo een update van de moderne traumatologie te bieden. Om de kennisoverdracht te optimaliseren zal deze masterclass een kleinschalig karakter hebben.

afbeelding van Bestuur

Dr. Evert Boschprijs uitgereikt aan Jan Buitenhuis

Op het terrein van de particuliere verzekeringsgeneeskunde heeft Jan Buitenhuis nu al een ongeëvenaarde staat van dienst als het gaat om betrokkenheid bij en inzet voor de wetenschappelijke aspecten van ons vak. Het lukte hem om artikelen gepubliceerd te krijgen in vooraanstaande tijdschriften zoals het prestigieuze Spine, -tot drie keer toe!-, The clinical Journal of Pain, The Journal of Psychosomatic Research en het NTvG. Dit alles leidend tot het prachtige proefschrift: "The course of Whiplash. Its Psychological Determinants and Consequences for Work Disability", dat hij op 3 juni 2009 met verve verdedigde. Dat hij hiermee wordt gezien, mondiaal welteverstaan, als één van de experts op het gebied van whiplash, blijkt wel uit het feit dat hij werd gevraagd deel te nemen aan en te spreken op het grote internationale whiplashcongres in Bisbane, Australië, in februari dit jaar. Maar ook op iets kleinere schaal bij het ASIM in Basel werd hij gevraagd een presentatie te houden in december 2010. En vele malen eerder al in eigen land bij de GAVdagen, VGdagen en het symposium van Studiekring Noord, waarbij hij bij alle ook al jaren intensief bij de organisatie betrokken is. Als docent is hij verbonden aan de NSPOH en met een deeltijdaanstelling bij het UMCG zet hij zijn wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten voort, naast het lesgeven aan en begeleiden van studenten. Vanuit die positie is hij vanuit de GAV de trekker van de oprichting van het kenniscentrum particuliere verzekeringsgeneeskunde.
Een enorme lijst van zaken waarmee hij zich op bijzondere wijze heeft onderscheiden, en nog steeds onderscheidt, op het gebied van wetenschappelijke prestaties in de particuliere verzekeringsgeneeskunde. En dan is nog niet eens genoemd dat hij ook lid is van de onderwijscommissie en sinds kort ook in de SBVO GAVscoop redactie zit.

Deze prijs werd door de GAV slechts twee keer eerder uitgereikt. In 2002 aan de naamgever, dr. Evert Bosch, en in 2008 aan wijlen Phons Schröder.
Als blijk van grote waardering en erkentelijkheid feliciteerden wij Jan op de Algemene Ledenvergadering met de dr. Evert Boschprijs met de overhandiging van het bijbehorende certificaat en schaal met inscriptie.

afbeelding van Bestuur

Kees de Wilde Erelid van de GAV

Met heel veel inspiratie, energie en gedrevenheid was Kees ruim 14 jaar lang voorzitter van SBVO en hoofdredacteur van GAVscoop en hij introduceerde en onderhield zelf vanaf 2000 de GAVscoop-website. Vele malen brak hij een lans voor het invoeren en benutten van de opkomende digitalisatie in ons werkveld. Maar zijn betrokkenheid bij de GAV is veel breder dan dat. Een niet limitatieve opsomming van zijn GAVactiviteiten in de afgelopen jaren laat een actief lidmaatschap van diverse ICT-groepen zien, waarbij hij zijn expertise als internist net als in diverse andere gremia graag deelde met anderen, actief lidmaatschap van de MAZ en 6 jaar bestuurslidmaatschap. Het is het bestuur daarom een enorme eer en genoegen hem tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 mei jl. namens de leden te hebben benoemd als erelid van de vereniging!

afbeelding van Bestuur

Nieuwe beroepscode is een feit!

Het GAVbestuur is zeer verheugd dat op de algemene ledenvergadering van 24 mei jl. met grote meerderheid van stemmen de nieuwe Beroepscode is aangenomen. Een uitermate belangrijk document voor onze beroepsvereniging dat de professionaliteit die wij nastreven faciliteert en benadrukt. Het bleek niet eenvoudig om een code op te stellen die binnen de diversiteit van onze vereniging brede steun kan vergaren. Dit heeft meer dan eens een beroep gedaan op de tijd, het geduld en de flexibiliteit van de werkgroep. Maar zoals gezegd: het resultaat mag er zijn!

Pagina's

Desk02 theme