Wie wil bijdragen aan het ACPV?

afbeelding van Wetenschap

Het Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde (ACPV) begint meer en meer zijn beslag te krijgen. Nadat de officiële oprichting een feit is, kunnen we ons gaan bezighouden met de inhoud. De inhoudelijke zaken zullen m.n. worden besproken, beoordeeld of geïnitieerd binnen de Wetenschapsraad. Deze raad zal bestaan uit onderzoekers en deskundigen op het gebied van de private verzekeringsgeneeskunde (of onderzoek in bredere zin) van het UMCG en de GAV.

Wat zijn de taken van de Wetenschapsraad?
De Wetenschapsraad adviseert het bestuur van het ACPV omtrent het voorgestelde onderzoeksprogramma. Het kan voorstellen en voordrachten doen met betrekking tot onderzoeksonderwerpen en – projecten. Het adviseert het bestuur van het ACPV ten aanzien van voorgenomen uit te voeren onderzoek voor derden alsmede de daartoe opgestelde offerte. De Wetenschapsraad heeft tevens als taak de kwaliteit van het uit te voeren onderzoek en de beschikbare faciliteiten te borgen. De raad komt ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen.

Oproep
Welke GAV-leden willen zitting nemen in de Wetenschapsraad? Welke onderzoekers en deskundigen willen bijdragen aan het ACPV?

Wie lijkt het interessant, vanuit eigen expertise of ervaring, mee te denken en te praten over wetenschappelijk onderzoek en de verdere academisering van de private verzekeringsgeneeskunde? Klik hier voor meer informatie en opgave voor de Wetenschapsraad.

Desk02 theme