Vacatures


Op deze pagina vindt u voor GAV-leden relevante vacatures. Aanmelden van vacatures kan via de secretaris van het bestuur.Vacatures

-- advertentie --
(19-09-2018)

VACATURE ACPV BESTUURSLID

Het Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde is een gezamenlijk initiatief van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Vereniging voor Geneeskundig Adviseurs in Particuliere Verzekeringszaken (GAV). Het Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde (ACPV) wil een academische basis bieden voor de particuliere verzekeringsgeneeskunde.

Het Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde (ACPV) heeft als doel om in de vorm van een academisch samenwerkingsverband particulier verzekeringsgeneeskundige kennis te ontwikkelen, kwaliteit van handelen van professionals werkzaam in dit veld te bevorderen en bij te dragen aan wetenschappelijke onderbouwing van de particuliere verzekeringsgeneeskunde.

Het ACPV-bestuur vertegenwoordigt het ACPV. Het bestuur zorgt ervoor dat de doelen van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd.

In het bestuur van het ACPV hebben, naast een voorzitter, een afgevaardigde van het UMCG en de GAV zitting. Voorzitter van het bestuur is Jan Buitenhuis. Namens het UMCG heeft zitting prof. dr. Sandra Brouwer, namens de GAV Astrid Blaauw.

Bestuursvergaderingen vinden ongeveer vier tot zesmaal per jaar plaats in persoon, doorgaans in het UMCG, of telefonisch. Daarnaast kunnen bestuursleden het ACPV vertegenwoordigen door bij te dragen aan of zitting te nemen in relevante commissies, raden e.d. Het betreft een onbezoldigde functie.

Wegens terugtreden van de GAV afgevaardigde is de GAV op zoek naar een GAV-lid dat deze bestuursfunctie kan gaan vervullen. De GAV is op zoek naar iemand die:
- Affiniteit heeft met alle drie de domeinen van de private verzekeringsgeneeskunde (Leven, AOV en Letselschade) en bij voorkeur werkervaring in ten minste twee dan de drie domeinen. (Leven, AOV en letselschade)
- Wetenschappelijke belangstelling heeft, bij voorkeur blijkend uit wetenschappelijke publicaties en/of promotie.
- Goede kennis van de vereniging en een netwerk heeft binnen de GAV

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Buitenhuis via de acpv-site.
Uw belangstelling kunt u kenbaar maken aan het GAV-bestuur door een e-mail, inclusief motivatie en CV te sturen aan de secretaris via het contactformulier.

-- advertentie --
(05-11-2017)

Vacature GAVscoop


De GAVscoop is het tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. De redactie van de GAVscoop wordt gevormd door het bestuur van de Stichting tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek (SBVO) en andere leden van de GAV. In de GAVscoop worden wetenschappelijke en praktijkgerichte artikelen gepubliceerd op het vakgebied van de geneeskundig adviseur, werkzaam op het gebied van particuliere verzekeringskunde. Het streven is om driemaal per kalenderjaar een tijdschrift uit te geven. Inmiddels hebben wij in 2018 jaargang 22 bereikt. Iets waar we trots op kunnen zijn.

Om het tijdschrift iedere keer met kopij te vullen, is de belangrijkste taak van alle redactieleden om oren en ogen open te houden bij nascholingen, cursussen, vergaderingen van de GAV, interessante artikelen en interessante boeken. Maar ook interviews of verslagleggingen van een voor de beroepsgroep belangrijke bespreking zijn lezenswaardige kopij. Wij vergaderen gemiddeld zevenmaal per jaar gedurende maximaal twee uur. De vergaderingen vinden overdag plaats.

Wegens de inmiddels vorderende leeftijd van de redactieleden zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Indien je interesse hebt voor onze redactiewerkzaamheden maar nog niet helemaal zeker bent of het wat voor je is, nodig ik je bij deze uit om een keer een vergadering bij te komen wonen om de inhoud en de sfeer te proeven.

Hopelijk tot gauw!
Angela Simon-de Zwart
Hoofdredacteur

-- advertentie --
(11-05-2017)

Medisch adviseur

Voor ons Letselschade team te Zaandam zijn wij op zoek naar een medisch adviseur die medische gegevens beoordeelt in letselzaken en onze rechtshulpverleners hierin adviseert.

Dit ga je doen als medisch adviseur
Je beoordeelt, op verzoek van de rechtshulpverlener, zelfstandig en onafhankelijk medische gegevens van cliënten in oa letselzaken op aard en ernst van het letsel en gevolgen hiervan en het causaal verband tussen ongeval en letsel;
Je vraagt naar eigen inzicht aanvullende medische informatie op bij behandelend medici of onafhankelijke medisch experts en beoordeelt deze;
Je legt je onafhankelijk medisch advies over het Letsel van DAS-klanten (bijv. ten gevolge van verkeersongevallen, medische incidenten, arbeidsongevallen en bij geschillen over arbeidsongeschiktheid in het kader van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) vast in de digitale werkomgeving en bespreekt dit (indien gewenst) met de rechtshulpverleners;
Je werkt samen met een medisch secretaresse, die organisatorische en logistieke werkzaamheden verricht ter ondersteuning van de medisch adviseur;
Je houdt de eigen vaktechnische ontwikkeling op peil en levert een bijdrage aan de vaktechnische ontwikkeling van de Zorg & Letseljuristen van DAS middels het volgen, vertalen en verspreiden van relevante ontwikkelingen;
Je deelt kennis met de (3) andere Medisch Adviseurs, de rechtshulpverleners en de medisch secretaresse.

Waar kom je terecht?
Het Zorg & Letselteam in Zaandam bestaat naast de medisch adviseur uit een teamleider, 10 juristen en 1 schaderegelaar. Zij worden ondersteund door 3 secretaressen en 1 letsel-assistente. Op de vestiging in Zaandam zijn voorts juridische vakgroepen van arbeidsrecht, contractueel recht, onroerende zaken, bestuursrecht en een verhaalsafdeling actief. Iedere vakgroep met een eigen secretariaat en algemeen ondersteund door een receptioniste en medewerkers facilitaire dienst. De vestiging is goed met het openbaar vervoer bereikbaar, op 2 minuten loop afstand van het NS station Zaandam. Voor de medisch adviseur is een parkeerplaats bij het pand beschikbaar.

Voor meer informatie kijk hier

Medisch adviseur

Het bedrijf
Triage Medisch Adviesbureau is een onafhankelijk medisch adviesbureau en gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. Wij zijn gespecialiseerd in letselschadezaken. Hierbij werken we in opdracht van advocaten, letselschadebureaus en rechtsbijstandsverzekeraars. Wij werken uitsluitend voor partijen die het slachtoffer bijstaan.

De functie
Wij zijn op zoek naar een Medisch Adviseur die ons team komt versterken. Je beoordeelt aan de hand van een medisch dossier het letsel dat een slachtoffer heeft opgelopen. De rapportage die je hierover opstelt zal worden gebruikt door advocaten en/of schaderegelaars en vormt daarmee een zeer belangrijk onderdeel van je taken.

Wat vragen wij
Om voor deze vacature in aanmerking te komen ben je bij voorkeur een ervaren medisch adviseur en/of geregistreerd verzekeringsarts. Kennis en ervaring met het gebruik van de AMA Guide is een sterke pre. Je excelleert in rapporteren, schriftelijke communicatie en analyse. Idealiter heb je ervaring met letselschade advisering. Wanneer je nog geen ervaring hebt binnen de letselschade advisering, maar je hebt wel de ambitie om je hierin te gaan specialiseren, dan komen we eveneens graag met je in contact.

Wat bieden wij
Je komt terecht in een hecht team van gedreven medisch adviseurs. De sfeer is open en informeel. Onze voorkeur gaat uit naar een arts in loondienst. Wij bieden bij een loondienstverband een uitstekend basissalaris, een 13e maand en een aantrekkelijke bonusregeling.

Voor meer informatie kijk hier

Desk02 theme