Standpunt KNMG: Hantering artseneed en "eed of belofte financiële sector"

afbeelding van Bestuur

De bankierseed blijkt niet altijd en in alle opzichten verenigbaar met de artseneed en andere (gedrags)regels voor artsen. Hoe moet een arts-medewerker handelen in het uitzonderlijke geval dat de eed of belofte financiële sector iets anders voorschrijft dan de artseneed?
De KNMG heeft op 13 juli een standpunt gepubliceerd. U kunt hier de volledige tekst lezen:
http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/150439/Ha...

Desk02 theme