Federatie Verzekeringsgeneeskunde nieuws

afbeelding van Bestuur

Na een intensieve periode waarin de NVVG en de GAV een verdergaande samenwerking in de vorm van een Federatie Verzekeringsgeneeskunde hebben verkend, heeft de NVVG op 31 mei 2016 aangegeven voorlopig geen verdere stappen te willen zetten richting een formeel samenwerkingsverband. Dit wordt door het bestuur van de GAV zeer betreurd.

De NVVG geeft aan de bestaande samenwerkingsverbanden te willen voortzetten en op natuurlijke wijze te willen uitbouwen. Daarnaast is men bereid om verdere afspraken te maken ten aanzien van verbetering van de samenwerking met betrekking tot gezamenlijk beleid, communicatie tussen de beide besturen en gezamenlijke projecten.

Op de komende ledenvergadering (16 juni 2016) zullen wij een en ander nader toelichten en vernemen dan graag de reactie van onze leden.

Desk02 theme