Gezamenlijk persbericht GAV en NVVG naar aanleiding van advies Gezondheidsraad ME/CVS (2)

afbeelding van Bestuur

GAV/NVVG hebben een aanvulling gepubliceerd op het standpunt inzake CVS/ME; de Multidisciplinaire richtlijn CVS uit 2013 blijft onveranderd van kracht en prevaleert. U vindt deze aanvulling hier. Zie ook:
- Het persbericht van GAV en NVVG van 19 maart 2018
- Medisch Contact
- Steungroep ME en arbeidsongeschiktheid
- De site van de Gezondheidsraad

Desk02 theme