GAVScoop en SBVO


GAVscoop is de naam van het tijdschrift voor geneeskundig adviseurs in particuliere verzekeringszaken. Het tijdschrift wordt uitgegeven sinds 1997 en verschijnt twee tot driemaal per jaar. ISSN: 1387-6082

De Stichting tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek (SBVO) is de uitgever van GAVscoop. Voor meer informatie, zie de website van de SBVO: www.gavscoop.nl. GAVscoop zelf wordt op de GAV-website beschikbaar gesteld: GAVscoop

Bestuur SBVO
Mevr. N.W.M. (Nanke) van Cappellen-de Graaf, voorzitter a.i., uittredend
Dhr. S.J.H. (Servé) Eggen, secretaris
Dhr. F.S.L. (Frits) Schmidt, penningmeester
Mevr. G.A. (Gerda) van Beelen
GAVScoop redactie
Mevr. A.J. (Angela) Simon - de Zwart, Hoofdredacteur
Mevrouw A. (Guusje) de Vries
Dhr. R.H.P. (Paul) Draaijer
Mevr. M. (Marjolein) van Zuijlen
Dhr K.H. (Koen) Harmsma
Mevr. C. (Carla) Lelieveld

Desk02 theme