Nieuwe beroepscode is een feit!

afbeelding van Bestuur

Het GAVbestuur is zeer verheugd dat op de algemene ledenvergadering van 24 mei jl. met grote meerderheid van stemmen de nieuwe Beroepscode is aangenomen. Een uitermate belangrijk document voor onze beroepsvereniging dat de professionaliteit die wij nastreven faciliteert en benadrukt. Het bleek niet eenvoudig om een code op te stellen die binnen de diversiteit van onze vereniging brede steun kan vergaren. Dit heeft meer dan eens een beroep gedaan op de tijd, het geduld en de flexibiliteit van de werkgroep. Maar zoals gezegd: het resultaat mag er zijn! Een vereniging kan alleen voortbestaan en inhoud geven aan haar doel en missie met leden die zich betrokken voelen en daar ook invulling aan geven: veel dank aan de werkgroep!

Desk02 theme