Lid worden?

Meer informatie over het lidmaatschap is te verkrijgen bij de ledenadministratie, via het contactformulier.De contributie van de GAV bedraagt € 200,- bij vooruitbetaling te voldoen. Via het registratieformulier kunt u zich aanmelden als lid.

Ledenadministratie GAV
Ledenadministratie GAV
T.a.v. dhr. Tom van der Helm
Peursumstraat 29
2729 EJ Zoetermeer
De geneeskundig adviseur:
Handelt overeenkomstig de in de medische professie aanvaarde gedragsregels in het algemeen en de specifieke beroepscode van de GAV in het bijzonder;
Is in het bezit van een geldige BIG registratie als arts;
Werkt tenminste zestien uren per week als geneeskundig adviseur in de sector particuliere verzekeringszaken.
Aanmeldingsprocedure
Vul het registratieformulier volledig in en klik op verzenden. Vrijwel alle velden moeten verplicht ingevuld worden. De gegevens zijn alleen zichtbaar voor de Ledenadministratie, het Bestuur, de Registratiecommissie, de Onderwijscommissie en de Webmaster.
Als uw registratieformulier is ontvangen door de Ledenadministratie, dan zal door het bestuur aan de hand van de door u verstrekte gegevens over uw toetreding worden beslist. Daarna ontvangt u van mij bericht of u al dan niet als lid bent geaccepteerd. Mocht u niet geaccepteerd zijn, dan zal dat geschieden met opgaaf van redenen.

Desk02 theme