Afgevaardigden

De volgende leden zijn door de GAV afgevaardigd
Dhr. P. Pliva in de EUMASS
Dhr. J. Buitenhuis in het EBRO-platform van het CBO
Dhr. W.M. Brandt in de LSR
Mw. M.A.L. Tolsma in de ICLAM

Voor de betekenis van de gebuikte afkortingen, zie afkortingen in GAV-documenten.
U kunt de Afgevaardigden bereiken via het contactformulier.

Desk02 theme