GAV Nieuwsbrief

Uitnodiging voor de vragenlijst vanuit het onderzoeksproject ‘ De chronisch zieke werkende centraal’

Beste collegae,

Zoals bekend is de GAV betrokken bij het proeftuinproject ‘De chronisch zieke werkende centraal’.
In dit kader is ons gevraagd om jullie als leden te benaderen voor deelname aan een enquête.
Hieronder vind u meer informatie over het onderzoek en de vragenlijst.

Wij willen jullie uitnodigen om hieraan deel te nemen via de volgende link:

https://limesurvey.amc.nl/cru/index.php/129737?lang=nl
De vragenlijst is te bereiken tot medio juli.

Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Monique Piegza, verzekeringsarts/RGA
Voorzitter GAV

Van de projectleiding:

Waarom doen we dit onderzoek?

Eén op de vijf werkenden heeft nu een chronische ziekte. Dat aantal zal de komende jaren groeien, want steeds meer mensen werken langer door. Veel werkenden met een chronische ziekte die in hun werk tegen hun gezondheidsproblemen oplopen, behoren tot een kwetsbare groep als het gaat om het omgaan met de uitdagingen waarvoor de chronische ziekte ze stelt. Zij hebben hierbij hulp nodig. Dit betekent dat de rol van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts bij deze groep werkenden verandert naar meer steunend en meer coachend. In dit onderzoeksprogramma zijn hulpmiddelen ontwikkeld voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen om werkenden met een chronische ziekte zo goed mogelijk te kunnen helpen bij aan het werk blijven óf bij het terugkeren naar werk. Dit zijn bijvoorbeeld hulpmiddelen om te gebruiken tijdens het spreekuur of een werkwijzer om ervoor te zorgen dat een werkende met een chronische ziekte minder drempels ervaart in de eigen werkomgeving. Uw antwoorden zijn belangrijk. De resultaten gebruiken we om concrete plannen te maken voor het gebruik van de hulpmiddelen in de praktijk.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Wij hebben interviews gehouden met (vertegenwoordigers van) werkenden met een chronische ziekte, werkgevers, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, huisartsen en medisch specialisten. Dit heeft een overzicht opgeleverd van factoren die het gebruik van de hulpmiddelen kunnen bevorderen of juist in de weg kunnen staan. Graag willen wij weten welke factoren u het belangrijkst vindt voor een goede aansluiting bij de praktijk. Dit doen wij met deze vragenlijst.

Wat vragen we van u?

We hebben het overzicht van factoren verdeeld in zeven onderwerpen. In deze vragenlijst leggen we de zeven onderwerpen aan u voor. Per onderwerp vragen we u aan te geven welke factoren u bij dit onderwerp het belangrijkst vindt voor een goede aansluiting met de praktijk. De factoren worden uitgelegd met behulp van een korte toelichting en voorbeelden uit de interviews. Aan het einde van de vragenlijst wordt u tot slot gevraagd welke van de zeven onderwerpen u het belangrijkst vindt voor een goede aansluiting bij de praktijk.

Hoe gaan we met uw gegevens om?
Uw gegevens worden anoniem worden verwerkt. De resultaten zullen niet herleidbaar zijn naar personen.

Stel uw vragen!

Meer informatie over het onderzoeksprogramma kunt u vinden op www.dewerkendecentraal.nl.

Heeft u vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via Nina Zipfel & Bedra Horreh.
Wij danken u alvast voor het invullen van deze vragenlijst!

https://limesurvey.amc.nl/cru/index.php/129737?lang=nl

Met vriendelijke groet, ook namens het onderzoeksteam van ‘De chronisch zieke werkende centraal’,

Prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen
Projectleider

Drs. Nina Zipfel
Postdoc onderzoeker
E-Mail: n.zipfel@amsterdamumc.nl
Tel.: 06-45226557

Bedra Horreh
Onderzoeksassistente
E-Mail: b.horreh@amsterdamumc.nl

Desk02 theme