De GAV

Werkconferentie NVVG/GAV: Kwaliteitscyclus in beeld

Werkconferentie NVVG/GAV: Kwaliteitscyclus in beeld

Uitnodiging Werkconferentie NVVG/GAV: Kwaliteitscyclus in beeld

Aanmelden mogelijk tot 30 mei a.s.
Na een succesvolle Werkconferentie op 11 mei jl. hierbij een reminder om aan te melden voor de Werkconferentie NVVG/GAV: Kwaliteitscyclus in beeld op 5 juni a.s.

Was u niet in de gelegenheid om de werkconferentie op 11 mei jl. bij te wonen, onverwacht verhinderd of anderszins dan is er nog mogelijkheid om aan te melden voor de Werkconferentie op 5 juni a.s., zowel voor collega’s uit de private als uit de publieke sector.

Datum en locatie:
5 juni 2023 Van der Valk Veenendaal
Bestemd voor collegae werkzaam in de private sectoren
Werkconferenties NVVG/GAV met 5 punten geaccrediteerd.

Kwaliteit van de opleiding tot verzekeringsarts neemt een steeds belangrijkere plaats in. En de verantwoordelijkheid van die kwaliteit, de uitvoer, evaluatie en borging daarvan, ligt bij de mensen in de opleiding zelf. Dus jij als AIOS, opleider en leidinggevende.

Wellicht heb je het gemerkt, maar het afgelopen jaar hebben de instellingen en instituten hard gewerkt om volgens de nieuwe regels de kwaliteit van de opleidingen te evalueren en te borgen. Met als eerste stap een evaluatie van de kwaliteit van de opleiding. Hier ben jij als AIOS, opleider en leidinggevende over bevraagd. Hoe ging dat? En wat zijn de vervolgstappen hiervan?

Kwaliteitsborging is meer dan alleen een eenmalige evaluatie en vraagt om betrokkenheid en input van de belangrijkste drie-eenheid; AIOS, praktijkopleider, leidinggevende. Jullie maken de opleiding, vooral in de praktijkopleiding. Maar jullie hebben ook invloed en zeggenschap over de kwaliteit bij de instituten.

Deze bijscholing heeft de kwaliteitscyclus als onderwerp en focust op het ondersteunen van de mensen in het veld. Om jullie handvatten te geven om de kwaliteitscyclus zo efficiënt en zo proportioneel mogelijk uit te voeren. Tijdens de werkconferentie krijg je meer duidelijkheid wat er van jou en je collegae verwacht wordt binnen de kwaliteitscyclus. Zo zullen de basisregels nog eens voorbijkomen. In verschillende workshops ga je kritisch kijken naar wat er al gedaan is, wat jouw rol daarbinnen was en de taken van anderen. Ook kijk je naar wat goed ging en waar de knelpunten zitten. Om zo tot een stappenplan te komen voor het vervolg van de continue evaluatie. De dag is zeer interactief waar jij als deelnemer actief bijdraagt aan de workshops. Als je wilt kan je dus concrete voorbeelden meenemen uit de praktijk, maar dat hoeft niet.

Na de bijscholing heb je als deelnemer meer handvatten gekregen om de kwaliteit van jouw opleiding continue te evalueren, te verbeteren en te borgen.

Omdat de opleidingsinstellingen bij de publieke sector verschillen van die binnen de private sector, zijn er 2 dagen gepland. Op 11 mei 2023 zal de inhoud aansluiten op vooral de situatie bij publiek; 5 juni 2023 richt zich dan vooral op de situatie zoals de private sector deze kent. Mocht de datum voor uw sector niet goed uitkomen dan kunt u zich ook aanmelden voor de werkconferentie voor de sector waarin u niet werkzaam bent.

Verzoek aan districtsopleiders en hoofdopleiders: zorg dat er een drie-eenheid van de actoren zich aanmeldt voor een werkconferentie.

U bent van harte welkom op één van de NVVG/GAV Werkconferenties: Kwaliteitscyclus in beeld

Hartelijke groet,
namens de Commissie Opleiding NVVG/GAV
Joke Selhorst

Urenschema

9.00 - 9.30
Inloop en ontvangst
9.30 - 10.20
Welkom door Annette de Wind.
Plenair: Kaders van het opleiden tot specialist door RGS secretaris Edwin Spoelstra/ Rob van der Meer. Basisregels over herregistratie.
10.20 - 11.10
Workshop 1:
Terugblik op de kwaliteitscyclus.
11.10 - 11.40
Koffie/thee pauze
11.40 - 12.25
Workshop 1 – vervolg:
Wat als het al goed gaat?
12.30 - 13.00
Plenair:
Terugkoppeling workshop 1
13.00 - 13.45
Lunch
13.45 - 14.15
Plenair:
Praktische handvatten.
14.00 - 14.55
Workshop 2:
Al spelenderwijs leren.
15.00 - 15.30
Plenair:
Terugkoppeling workshop 2
15.30 - 15.45
Take home message.

Datum

11 mei 2023
Expired!

Tijd

09:00 - 15:45
Commissie Opleiding NVVG / GAV

Organisator

Commissie Opleiding NVVG / GAV
Aanmelden