De GAV

Forums

Forums

  • Forum
  • Onderwerpen
  • Berichten
  • Laatste bericht
  • Aanpassing richtlijnen acceptatie AOV Swiss Re
   Beste collega's, is het jullie bekend dat de Swiss Re haar Cardiovasculaire Risico Calculator heeft aangepast? Is het jullie ook bekend dat de tarifering bij overgewicht fors afwijkt van de tarifering die in de GAV handleiding medische acceptatie AOV staat? Voorheen waren de opslagen bij Swiss Re veel hoger, nu veel lager. Een voorbeeld: man 26 jr, rookt 16-20 per dag. Lengte 180 cm, Gewicht 105 > BMI 32 Buikomvang 110 cm RR 130/85 Volgens GAV richtlijnen 40 % premieopslag, Volgens Swiss Re normaal akkoord! Is er iemand die dergelijke verschillen kan verklaren? vr.groet Max Hendriks
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Alpe d’Huez
   Sponsoring gevraagd. Zie: http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/hubertvdplanken/hubert-van-der-planken/
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • ervaringen Rise stimulator / electrische stimulatie bij dwarslaesies
   Beste collegae, ik kreeg een vraag mbt het nut van de aanschaf van een Rise stimulator, een manier om electrisch de spieren te stimuleren bij dwarslaesiepatiënten in de hoop daarmee een grotere spiermassa te verkrijgen. Graag hoor ik of er collegae zijn die hiermee ervaring hebben en zo ja, welke? Vriendeljke groet, Monique Tolsma
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • fraude psychiaters
   Beste collegae, het moge iedereen bekend zijn dat er een groot onderzoek loopt naar twee psychiaters, waarvan een te Rotterdam en een te Helmond, die betrokkene zijn bij een zeer grootschalige fraude met uitkeringen bij het UWV en in het kader van de PGB's. Naast deze 2 zijn er blijkbaar vele handlangers bij deze zaak betrokken. Recent werd ik geconfronteerd met een rapportage in het kader van een neurologische expertise, waarbij betrokkene psychisch een zeer vreemde indruk maakte, bij verdere bestudering zag ik dat bij bij een van de verdachte psychiaters onder behandeling was. Mijn vraag is tweeledig: zijn er collegae die ervaring hebben met deze psychiaters en zo ja, wat doen jullie hiermee? Ten tweede, hoe verneem ik de namen van de handlangers. Ik zie namelijk regelmatig dit soort langdurige en vreemde psychische beelden optreden bij een andere naam, die in de expertise als medebehandelaar was vermeld. Met vriendelijke groet, Monique
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • GAVscoop online
   Beste Jan ea, Mooi dat de GAVscoop ook online is te lezen. Kennelijk zijn niet alle artikelen toegankelijk. Het artikel van Akkermans cs komt niet op het scherm. Hoe dan ook, het roept (bij mij) wel de vraag op wat nog de waarde is van de hard-copy van de GAVscoop nu deze ook digitaal beschikbaar gesteld kan worden. Blijft de GAVscoop in beide verschijningsvormen toegankelijk? Ook in de toekomst? Jan
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • kinderpsychiater
   Wie kan mij een of meerdere namen van kinderpsychiaters aanreiken met een goede staat van dienst? De voorkeur van gaat daarbij uit naar een kinderpsychiater met bekendheid van de problematiek rondom oudervervreemding (PAS-syndroom).
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Medisch dataverkeer verzekeraar-herverzekeraar
   In de laatste Q&A behorend bij de GVPFI is onder andere het punt 'Herverzekeraar' opgenomen. De Munich Re heeft in de Tagung juni jl, na ingewonnen advies bij onder andere Houthoff Buruma, aandacht aan het onderwerp besteed. De grote lijn lijkt duidelijk. Uitgangspunt is en blijft dat de informatieverstrekkende arts aansprakelijk is. Daarmee ligt de positie van de medisch adviseur van de verzekeraar vast. In de toelichting bij de modelgezondheidsverklaring van het Verbond wordt de klant voorgehouden dat de medische gegevens voorgelegd kunnen worden aan de medisch adviseur van de herverzekeraar. De praktijk lijkt weerbarstiger dan de theorie. Niet alle herverzekeraars lijken de positie van de medisch adviseur in Nederland te (willen) begrijpen. Van herverzekeraars krijg ik nu het gevoel dat ik "moeilijk doe", middels de opmerking dat ze van andere (medisch adviseurs van) verzekeraars uit Nederland niets horen of merken over dit onderwerp. Mijn vraag is: hoe is het medische dataverkeer met de herverzekeraar geregeld en kan de gebruikte werkwijze aannemelijk een eventuele toets der kritiek van CBP of tuchtrechter doorstaan? Teneinde aan wet- en regelgeving te voldoen zal, naar mijn mening, het medische dataverkeer gescheiden moeten zijn van het niet-medische dataverkeer en direct worden gericht aan de medisch adviseur (of medische dienst van) de herverzekeraar, waarbij te allen tijde recht gedaan moet kunnen worden aan het blokkeringsrecht zoals beschreven in de WGBO, in geval van een nog niet tot stand gekomen verzekeringsovereenkomst.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Psychiater en expertise
   Via de oude vertrouwde maildiscussie kreeg ik altijd snel antwoord, dus maar eens proberen of dit ook zo werkt via dit forum. Er wordt mij bij een rechtzaak (werkgever vs werknemer), nadat obv mijn advies een expertise van Van Marle door de rechter ter zijde is geschoven, een psychiater voorgesteld ter expertise die ik neit ken. Prof. M.Spek uit Amsterdam. Kent iemand hem en wat zijn de ervaringen?
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Psychiater gespecialiseerd in angststoornissen
   Wie weet een psychiater die is gespecialiseerd in angststoornissen voor een expertise bij een medisch specialist die arbeidsongeschikt is door angst voor het eigen vak?
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Risicobeoordeling overgewicht bij acceptatie AOV
   In de acceptatierichtlijnen van de GAV worden met name medische factoren benoemd die worden gewogen bij de bepaling van het risico van overgewicht bij accepatie AOV. ( BMI, buikomvang, diabetes mellitus, hypertensie, hyperlipidaemie e.d.) In welke mate wegen voor jullie de volgende verzekeringstechnische factoren mee? -- eindleeftijd verzekering - eigen risicotermijn - arbeidsongeschiktheidspercentagedrempel waarboven recht op uitkering bestaat? Anders gezegd : adviseren jullie een andere premieopslag bij de volgende 2 casus; A man 40 jaar, accountant, BMI 34, eigen risico termijn 30 dagen, eindleeftijd 65, a.o. drempel 25 % B man 40 jaar, accountant, BMI 34, eigen risico termijn 365 dagen, eindleeftijd 55 , a.o . drempel 80 % En in welke mate laten jullie roken meewegen?
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Smiley in commentaar en forumdiscussie
   *SECRET* Smiley gebruiken?
   Dat kan onder bepaalde voorwaarden...
   Alleen smileys met een positieve of neutrale connatatie zijn beschikbaar. Ook smileys waarmee de afzender zich kritisch toont over het eigen handelen worden hiertoe gerekend. Uiteraard is het altijd mogelijk om met positieve smileys toch een negatieve sfeer op te roepen. Deze smileys zullen worden verwijderd. Bij ernstige "overtredingen" kan het Bestuur besluiten een account tijdelijk te blokkeren.
   Codes voor smileys:
   Alle codes staan hieronder tussen haakjes. Het betreffende codewoord moet direct voorafgegaan en gevolgd worden door een asterisk (*): *CODEWOORD*. Als we de asterisks laten staan en het woord CODEWOORD vervangen door SMILE zien we: *SMILE*
   Beschikbare smileys (met codewoord):
   *ACUTE* (ACUTE)*ANGEL* (ANGEL)*BAD* (BAD)*BIGGRIN* (BIGGRIN)
   *BLUSH* (BLUSH)*BRAVO* (BRAVO)*COOL* (COOL)*DANCE* (DANCE)
   *DASH* (DASH)*DRINK* (DRINK)*GOOD* (GOOD)*HAPPY* (HAPPY)
   *HELLO* (HELLO)*HELP* (HELP)*LOL* (LOL)*MAIL* (MAIL)
   *MOSKING* (MOSKING)*NO* (NO)*OK* (OK)*PARDON* (PARDON)
   *PLEASANTRY* (PLEASANTRY)*ROFL* (ROFL)*ROSE* (ROSE)*SCRATCH* (SCRATCH)
   *SECRET* (SECRET)*SMILE* (SMILE)*SORRY* (SORRY)*STOP* (STOP)
   *UNKNOWN* (UNKNOWN)*WINK* (WINK)*YES* (YES)*YAHOO* (YAHOO)
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Vraag over een deskundige (psychiater)
   In een juridische procedure wordt als deskundige psychiater prof. Kupka voorgesteld. Ik ken hem niet. Heeft iemand ervaring met zijn rapportages? Jan Hoevenaars
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Wie wil praten met een rechtenstudent over gegevensuitwisseling rond verzuimverzekeringen?
   Geachte collegae, Ik werd benaderd met de vraag eens te praten met een student rechten, in het kader van zijn Masterscriptie, over gegevensuitwisseing rond verzuimverzekeringen. Ik heb die ervaring niet. Wie wel, en wil hieraan meewerken? De scriptie zal betrekking hebben op de gegevens uitwisseling tussen bedrijfsarts - arbodienst - werkgever en verzuimverzekeraar. Hoe steekt dit wettelijk in elkaar en welke knelpunten worden ervaren. je kunt mij rechtstreeks mailen, of hier reageren. Groeten, Jan Bu
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen