De GAV

In afwachting van Goedkeuring

In afwachting van Goedkeuring

Bedankt voor u Lidmaatschapsaanvraag bij de GAV. Als uw registratieformulier is ontvangen door de Ledenadministratie, dan zal door het bestuur aan de hand van de door u verstrekte gegevens over uw toetreding worden beslist. Daarna ontvangt u van ons een bericht of u al dan niet als lid bent geaccepteerd. Mocht u niet geaccepteerd zijn, dan zal dat geschieden met opgaaf van redenen.

Zodra uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u een e-mail met daarin inloginformatie, hoe het wachtwoord kan worden gewijzigd en andere details.

Het GAV team