De GAV

Raadplegen van het RGA-register

Raadplegen van het RGA-register

De Registratiecommissie onderzoekt de mogelijkheid om het register van RGA’s (Register Geneeskundig Adviseurs) openbaar te maken. Vooralsnog kunt u het register alleen raadplegen door een verzoek te richten aan de Registratiecommissie.

Raadpleging van het register is alleen mogelijk middels het onderstaande webformulier. Op andere wijze ingediende verzoeken worden niet gehonoreerd. Het webformulier mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De ingestuurde data worden bewaard om inzicht te krijgen in het aantal, de reden en de herkomst van de verzoeken.

Raadplegen van het RGA-register