De GAV

Archivaris

Archivaris

Archivaris is een groep bestaande uit de GAV-archivaris, het Dagelijks Bestuur (voorziter, secretaris en penningmeester) en vrijwilligers die assisteren bij het digitaliseren en ordenen van het GAV-archief. Het eerste doel is het centraal archiveren van alle nieuwe verenigingsdocumenten. Het tweede doel is het scannen van alle historische documenten, om ze hernieuwd ter beschikking te stellen van de vereniging.

Alle scans worden geplaatst op alleen voor de groep Archivaris bereikbare pagina’s. Er zijn momenteel 18 deelarchieven. Daarnaast zijn de GAV-Jaarverslagen, de Financiële jaarverslagen en de ALV-Notulen van de laatste jaren opgenomen op een voor alle leden bereikbare pagina in de “Bibliotheek”. In sommige financiële jaarverslagen is de begroting opgenomen, die dan ontbreekt in het betreffende deelarchief.

Deze documenten vormen de bron van en een aanvulling op het Historisch overzicht van de GAV en het overzicht van de ALV Locaties, data, sprekers en voordrachten vanaf 1947.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.