De GAV

Beschikbaar stellen van een onafhankelijke specialistische expertise in het kader van de letselschaderegeling

Beschikbaar stellen van een onafhankelijke specialistische expertise in het kader van de letselschaderegeling

Ten aanzien van het beschikbaar stellen van een onafhankelijke specialistische expertise in het kader van de letselschaderegeling stelt de GAV zich op het standpunt dat dit soort rapportages niet standaard integraal aan schadebehandelaar, letselschade-experts/-regelaars en andere niet-medici mogen (en dus moeten) worden overhandigd.

Reden daarvoor is dat in de praktijk:

  • niet kan worden gegarandeerd dat alle medische informatie in een expertiserapportage relevant is,
  • een expertiserapportage informatie over derden kan bevatten, waardoor verstrekking daarvan in strijd is met de richtlijnen inzake het omgaan een medische gegevens (KNMG 2010)
  • een expertiserapport moet worden gearchiveerd in een medisch dossier
  • de informatie in een expertiserapport door leken niet gegarandeerd op de juiste wijze geïnterpreteerd kan worden.

Daarbij overweegt de GAV dat het medisch beroepsgeheim zwaarder weegt dan de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 (GBL).
In de GBL ligt niet vast dat het expertiserapport integraal beschikbaar gesteld moet worden, zodat het GAV-standpunt daarmee niet in strijd is.
De GAV adviseert haar leden bij de advisering een relevante samenvatting van een onafhankelijke specialistische expertise op te stellen met informatie ten behoeve van de schadebehandelaar en letselschade-experts/-regelaars.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.