De GAV

Overig

Categorie: Overig

Lage Rugpijn en Lumbosacraal Radiculair Syndroom

Lage rugpijn kan leiden tot onnodig verzuim, met name als niet op tijd de juiste maatregelen worden genomen. Gebruik van richtlijnen vermindert het verzuim en bevordert het welbevinden van mensen. De richtlijn Lage rugpijn en Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS) is ontwikkeld met de meest recente kennis voor zowel bedrijfsartsen als verzekeringsartsen. Door volgens deze richtlijn te

Lees verder »

Jaarplan RGS 2021

Geachte collega’s, Via bijgaande link vindt u het jaarplan 2021 van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Meer informatieDe RGS is verantwoordelijk voor (her)registratie van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, medisch specialisten, sociaal geneeskundigen en profielartsen. Daarnaast is de RGS verantwoordelijk voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten. Wilt u meer weten over de

Lees verder »

Werkgroep Toekomst Verzekeringsarts

NVVG en GAV hebben in mei een gezamenlijke opdracht aan een werkgroep voorgezeten door N.H.Th. Croon (NVVG, GAV). Leden van de werkgroep zijn Annette de Wind (NVVG), Dorette Franx (NVVG), Chantal Gielen (NVVG) en Elsbeht Mattern (GAV). De opdracht is om proactief en in het kader van de huidige tekorten aan verzekeringsartsen, na te denken,

Lees verder »

GAV, NOVAG, NVVG en VAV adviseren: vermijd één-op-één spreekuurcontacten

Bericht van 9 april 2020 In verband met de COVID-19 epidemie hebben alle beroepsverenigingen van verzekeringsartsen een advies opgesteld met betrekking tot spreekuurcontact met cliënten. Hiermee willen we bijdragen aan het verminderen van verspreidingskansen voor het SARS-CoV-2 virus. Dit advies geldt voor alle (verzekerings)artsen (i.o.) in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder

Lees verder »

Mededeling van het bestuur inzake COVID-19

Het COVID-19 heeft de wereld flink in z’n greep. De maatregelen om de pandemie te beheersen hebben verstrekkende gevolgen. U wordt er op dit moment voortdurend mee geconfronteerd. Een van die gevolgen is dat wij genoodzaakt zijn de Algemene Ledenvergadering van 14 mei 2020 te annuleren. En de situatie is nog zo onzeker dat verplaatsing

Lees verder »

GR-advies ME/CVS niet werkbaar in praktijk. (Standpunt NVVG en GAV.)

De kwaliteit van het GR-advies schiet op een aantal onderdelen te kort: sommige stellingen en conclusies missen een wetenschappelijke onderbouwing en zijn gekleurd door hoe (een deel van) de patiënten daarover denkt. Wij missen de benodigde transparantie over gemaakte keuzes ten aanzien van bijvoorbeeld het selecteren van de onderzoeksliteratuur. De NVVG en de GAV vinden

Lees verder »

INFORMATIE OVER MEDISCHE ACCEPTATIE BIJ VERZEKERINGEN

Als kandidaat verzekerden een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afsluiten volgt er doorgaans een beoordeling van door de kandidaat aangeleverde medische waarborgen. Ook bij een verhoging van een bestaande verzekering kan dit het geval zijn. Met name bij risicowijzigingen. Meestal krijgen (kandidaat) verzekerden het verzoek van de verzekeraar om een gezondheidsverklaring in te vullen.

Lees verder »

Herregistratie BIG. Artsen Beleid en Advies let op!

De KAMG ontvangt vanuit de KNMG signalen dat het ministerie van VWS en het CIBG de herregistratie van artsen met profielaantekening Beleid en Advies met extra aandacht zal behandelen en dat het hebben van deze profielaantekening waarschijnlijk niet voldoende is. Waarschijnlijk wordt er een extra werkgeversverklaring geëist. De KAMG raadt leden aan het zekere voor

Lees verder »

Jong-VA

Het Jong-VA netwerk is een initiatief om de contacten tussen de jong professionals in de verzekeringsgeneeskunde en medische advisering te stimuleren. De achterliggende gedachte is het toekomstbestendig maken van het vakgebied en ook als jong professionals een bijdrage te leveren aan de professionalisering van ons vak. De doelgroep zijn verzekeringsartsen (in opleiding) en/of medisch adviseurs

Lees verder »

Hantering artseneed en “eed of belofte financiële sector” (Vervolg)

In de ALV van 4 juni 2015 is gesproken over de “eed of belofte financiële sector”. Op 13 juli 2015 plaatste de KNMG een bericht op haar website (http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/150439/Hantering-artseneed-en-eed-of-belofte-financiele-sector.htm). Naar aanleiding van dit bericht en de vragen die bij diverse collegae heersten over het mogelijk conflicteren van de “eed of belofte financiële sector” met de

Lees verder »

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.