De GAV

Evaluatie Individueel Functioneren: hoe doe ik EIF?

Evaluatie Individueel Functioneren: hoe doe ik EIF?

Vanaf 2020 geldt de nieuwe herregistratie-eis van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) dat je eenmaal in de vijf jaar voorafgaande aan de verloopdatum van je registratie hebt deelgenomen aan een geaccrediteerd systeem van evaluatie van je individueel functioneren.

Daarnaast vereist de regelgeving ook periodieke evaluatie van het functioneren van de groep waarin de geneeskundig specialist of profielarts werkzaam is.

Voor sociaal geneeskundigen hebben de wetenschappelijke verenigingen KAMG, NVVG en GAV besloten deze herregistratie-eisen zo laagdrempelig, praktisch en effectief mogelijk uit te werken en daarbij aan te sluiten bij de opzet en het functioneren van de bekende ICT-groepen.

In de bijgevoegde korte handleiding lees je meer over ons model voor het periodiek evalueren van jouw functioneren. Wat houdt dat in? Hoe gaat dat in zijn werk? En vooral hoe begin je?

Voor meer en uitgebreidere informatie verwijzen wij vooralsnog naar de site van de NVVG.
Binnenkort kunt u de diverse documenten ook terugvinden op de website van de GAV.
Hierbij de link naar de website van de NVVG inzake EIF:

NVVG: Evaluatie-individueel-functioneren-(eif)

GAV bestuur.