De GAV

Gezamenlijk persbericht GAV en NVVG naar aanleiding van advies Gezondheidsraad ME/CVS (2)

Gezamenlijk persbericht GAV en NVVG naar aanleiding van advies Gezondheidsraad ME/CVS (2)

GAV/NVVG hebben een aanvulling gepubliceerd op het standpunt inzake CVS/ME; de Multidisciplinaire richtlijn CVS uit 2013 blijft onveranderd van kracht en prevaleert. U vindt deze aanvulling hier. Zie ook:

Het persbericht van GAV en NVVG van 19 maart 2018
Medisch Contact
De site van de Gezondheidsraad