De GAV

Nieuwe richtlijnen voor het vaststellen van functieverlies bij neurologische aandoeningen van de NVN

Nieuwe richtlijnen voor het vaststellen van functieverlies bij neurologische aandoeningen van de NVN

De Richtlijnen voor het vaststellen van functieverlies bij neurologische aandoeningen van de NVN van 2007 zijn door de Werkgroep Neurologische Expertise van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie geactualiseerd.

In de nieuwe editie is ook de zesde editie van de AMA-guides verwerkt. Beargumenteerd wordt dat in vrijwel alle gevallen geen wijzigingen in de percentages functieverlies zijn aangebracht. De nieuwe richtlijnen zijn hier te downloaden.