De GAV

Oproep: Tweede versie NOV-richtlijnen

Oproep: Tweede versie NOV-richtlijnen

De PAP is op zoek naar ICT-groepen of individuele leden die graag mee willen denken en commentaar willen leveren op een nieuwe concept-versie van de NOV-richtlijnen bij de 6e editie van de AMA-Guides.
Geïnteresseerden kunnen een contact opnemen met de PAP (via: T.Ostendorf@sur.nl)

Achtergrond:
In 2010 heeft de NOV richtlijnen gemaakt bij de eerste druk van de 6e editie van de NOV. Deze editie was niet te vergelijken met de vorige edities van de AMA-guides. De richtlijnen van de NOV waren daarom ook een volledige nieuwe versie. Bij de ingebruikname ervan bleken er nog verschillende onduidelijkheden en hiaten te zijn. Bovendien is al snel een tweede druk verschenen van de 6e editie van de AMA- guides die aanzienlijk verschilde van de eerste druk. De richtlijnen van de NOV waren daarom nu reeds aan een revisie toe. Deze heeft de afgelopen periode plaats gevonden mede op basis van informatie die door GAV-leden is ingebracht. Deze tweede versie is nu in concept klaar.